ارتفاع تور والیبال چقدر است؟

ارتفاع تور والیبال، باید از مرکز بالا‌ترین نقطه آن اندازه گیری شود. این اندازه براساس فدراسیون جهانی والیبال، برای زنان ۲/۲۴ متر و برای مردان ۲/۴۳ متر تعیین شده است.

ارتفاع تور والیبال
ستاره | سرویس ورزش – مربیان و بازیکنان والیبال از دستورالعمل‌های استاندارد برای تعیین اندازه زمین، توپ والیبال و اندازه و ارتفاع تور والیبال، استفاده می‌کنند. پیاده سایزی ابعاد و مقیاس‌های درست و مقررات استاندارد برای دستیابی به یک بازی منصفانه برای همه شرکت کنندگان این بازی‌ بسیار ضروری است. استاندارد‌های تور والیبال را براساس نظر فدراسیون جهانی والیبال در این مطلب دنبال کنید.

 

ارتفاع تور والیبال چقدر است؟

 

ارتفاع تور والیبال طبق فدراسیون جهانی والیبال

در اندازه گیری ارتفاع تور در ورزش والیبال باید نکات زیر در نظر گرفته شوند.

۱. تور والیبال درست بالای خط میانی زمین به گونه‌ای نصب می‌شود که بالاترین نقطه آن در ارتفاع ۲/۴۳ متری برای مردان و ۲/۲۴ متری برای زنان قرار بگیرد.

۲. ارتفاع تور در ورزش والیبال از وسط آن تا مرکز زمین اندازه گرفته می‌شود و ارتفاع دو طرف انتهایی آن تنها می‌توانند ۲ سانتی متر بالا‌تر از این مقادیر استاندارد باشند.

۳. عرض تور والیبال یک متر و ۹/۵ تا ۱۰ متر طول آن است. این تور از شبکه‌های مربعی ۱۰ سانتی متری ساخته شده است.

۴. قسمت بالایی خط افقی تور، یک نوار ۷ سانتی متری دوخته شده که از جنس کاموا و سفید رنگ است. هر دو طرف این نوار حفره‌هایی تعبیه می‌شود که برای بستن تور به دو میله کناری زمین کاربرد دارند.

 

ارتفاع تور والیبال

 

۵. یک کابل انعطاف پذیر از میان این نوار سفید رنگ عبور داده می‌شود تا تور را به پایه‌های کناری زمین محکم کند.

۶. یک نوار دیگر با عرض ۵ سانتی متر در قسمت تحتانی تور والیبال وجود دارد، که از میان آن یک طناب عبور داده می‌شود و تور را از پایین به میله‌های کناری زمین محکم می‌کند.

۷. دو نوار سفید رنگ نیز، با عرض ۵ سانتی متر در دو طرف تور به صورت عمودی وجود دارد که این دو نوار باید درست بالای خط کناری زمین قرار بگیرند.

۸. همه‌ی این نوار‌ها جزی از تور به حساب می‌آیند، بنابراین اندازه تور والیبال در مجموع و با در نظر گرفتن این نوار‌ها تعیین می‌شود.

 

برگرفته از: سایت رسمی فدراسیون جهانی والیبال


ستاره
Logo