انواع نامه گواهی اشتغال به کار به فارسی و انگلیسی

نوشتن نامه گواهی اشتغال به کار ممکن است برای ارائه به محل کار جدید، برای سفارت و... لازم باشد. دو نمونه فارسی و دو نمونه انگلیسی نامه گواهی اشتغال به کار و یک نمونه فارسی برای سفارت در این مطلب ارائه شده است.

ستاره | سرویس عمومی – شاید برای شما اتفاق افتاده باشد که بخواهید برای خودتان یا شخص دیگری گواهی اشتغال به کار تنظیم کنید. این گواهی برای موارد متعددی از قبیل ارائه به سفارت، ارائه به محل کار جدید به عنوان سابقه کار و مواردی از این دست به کار می‌رود. در ادامه ۵ نمونه متن نامه گواهی اشتغال به کار برای ارائه به جاهای مختلف را برای شما آماده کرده ایم که ۲ نمونه آن به زبان انگلیسی است.

توضیح این که متن نامه گواهی اشتغال به کار باید روی سربرگ رسمی پرینت شود. منظور از سربرگ رسمی، برگه چاپ شده‌ای است که نام شرکت و آدرس و شماره تلفن تماس در آن مشخص شده باشد. بدیهی است سربرگ چاپ شده با پرینتر قابل قبول نخواهد بود و حتما باید چاپ شده باشد.

متن نامه گواهی اشتغال به کار

 

دو نمونه متن نامه گواهی اشتغال به کار

متن اول

شماره ……………

تاریخ ……………..

پیوست ……………

بسمه تعالی

از: شرکت رویش مهر و اندیشه

به: مؤسسه مالی و اعتباری مهر

احتراما بدین وسیله گواهی می‌شود خانم پروانه معصوم زادگان فرزند علیرضا متولد ۱۳۷۰ به کد ملی ۱۲۷۱۹۶۴۵۳۲ و شماره شناسنامه ۱۲۷۱۹۶۴۵۳۲ صادره از  اصفهان  از تاریخ فروردین ۱۳۹۴ تا کنون در این شرکت مشغول به کار بوده است. این گواهی بنا به درخواست نامبرده جهت ارائه به آن مؤسسه صادر شده و ارزش قانونی دیگری ندارد.

مهر و امضا


متن دوم

شماره ……………

تاریخ ……………..

پیوست ……………

بسمه تعالی

از: شرکت/ مؤسسه/ سازمان …

به: بانک/ مؤسسه/ سازمان …

موضوع : گواهی اشتغال به کار (کسر از حقوق)

با سلام و احترام، بدین وسیله بنا به تقاضای جناب آقای / سرکار خانم ………..به شماره ملی ………… گواهی می‌شود نامبرده کارمند قراردادی / پیمانی / رسمی و شاغل در این شرکت می‌باشد و حقوق و مزایای ناخالص ایشان به مبلغ …..ریال می‌باشد.

این گواهی بنا به درخواست نامبرده صرفا جهت اطلاع بانک/ مؤسسه/ سازمان فوق الذکر صادر شده و فاقد هرگونه ارزش و اعتبار دیگری می‌باشد. ضمنا چون ایشان ضمانت آقای/ خانم … را به مبلغ …  ریال به عهده گرفته است، این شرکت تعهد می‌نماید چنانچه وام گیرنده به عللی از پرداخت اقساط در سر رسید معین خودداری نماید، با گزارش کتبی بانک تا زمانی که از این مدیریت حقوق می‌گیرد، از حقوق وی طبق قانون کسر و به بانک پرداخت نماید.

این تعهد فقط در حق وام گیرنده فوق معتبر بوده و در صورت هر گونه انتقال وام به هر شکل به شخص ثالث کان لم یکن محسوب می‌گردد.


متن نامه گواهی اشتغال به کار

❆❆❆ متن نامه گواهی اشتغال به کار ❆❆❆

 

دو نمونه متن نامه گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی

گاهی سفارت خانه‌ها به دلایلی از درخواست کنندگان ویزا می‌خواهند که گواهی اشتغال به کار خود را به آن‌ها ارائه دهند. در این صورت می‌توان این گواهی را به زبان فارسی یا انگلیسی تنظیم کرد. نمونه‌ای از متن نامه گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی را در ادامه ببینید:

متن اول نامه انگلیسی برای سفارت

TO: ………..Country Name………… EMBASSY, TEHRAN, VISA DEPARTMENT

 To whom it may concern

Dear Sir/Madam

This is to certify that ‘Mr. / Mrs. ………NAME………..’ , Holder of Passport #……….Passport Number………, has been working in ………Company Name……….. as a ………Occupation……… since ……Start Date………. with ………Salary……… IRR monthly income .He / She is authorized to take his / her vacations for ….. Number of days…. days from …….Start Date….. to ……End Date….. and return to work after.

Faithfully Yours

  (Company Name & person in Charge)   (Sign and Seal)  


متن دوم نامه گواهی اشتغال به کار انگلیسی


(From)

Name of the Employer
Full Address of your company

(Today’s date)

(To)
Full Address of the Embassy/Consulate

Subject: No Objection Certificate for (Employee’s Name)

,Dear Sir/Madam

This letter is to confirm that Mr./Mrs. _________ is an employee with our company since _____ on a full-time basis. He is currently working as a ________(designation) at ________(company name) and his annual salary is USD _____ P.A

Mr./Mrs. ______ has expressed his/her interest in visiting _______(name of the country you’re visiting) for leisure and tourism purpose. Our company has no objection regarding his visit to ______(name of the country) for _____ days

I’d also like to let you know that his/her leaves have been approved from ______ (leave starting date) to _______(leave ending date) for this overseas trip. We’re expecting Mr./Mrs._______ to report for work on _____ (date) on the expiry of his approved leave

.If your office requires any further details for enquiry, please feel free to contact us

,Yours sincerely

(undersigned, with round seal of the office/department along with stamp)

,Name of the employer
.Designation,Company Name


نامه گواهی اشتغال به کار برای سفارت

❆❆❆ متن نامه گواهی اشتغال به کار ❆❆❆

 

نکات: چنان که دیده می‌شود، مواردی حتما باید در این متن ذکر شود که عبارتند از:

کوتاهی و وضوح نامه گواهی اشتغال به کار، اطلاعات مسافر به صورت کامل و دقیق مطابق گذرنامه، درج مدت مرخصی،‌ پست سازمانی، میزان حقوق کارمند، اشاره به بازگشت کارمند به محل کار خود در نامه، امضای مدیرعامل با عضوی از هیات مدیره که دارای حق امضاست را داشته باشد.

این گواهی نیازی به ترجمه رسمی نخواهد داشت؛ اما نکته قابل توجه این است که اگر نامه انگلیسی تهیه می‌شود، مهر فارسی مورد قبول نیست و باید شرکت حتما مهری به زبان انگلیسی نیز داشته باشد.

 

نمونه متن نامه گواهی اشتغال به کار فارسی برای سفارت

این نمونه متن فارسی گواهی اشتغال به کار نیز می‌تواند مورد استفاده شما واقع شود:


به کنسولگری سفارت …… نام کشور ……. در ایران

با احترام

بدین وسیله گواهی می‌شود آقای/ خانم …………………………. ، دارنده گذرنامه به شماره ……………………، از تاریخ ………..………. تا کنون با عنوان ………………..  …با حقوق ماهیانه ……………..  ………… ریال در این شرکت/ مؤسسه/ سازمان مشغول به کار هستند. به ایشان اجازه داده می‌شود برای استفاده از مرخصی خود به مدت ……………… روز  از تاریخ ……………… لغایت ……………. به مسافرت بروند و بعد از تاریخ یاد شده به محل کار خود باز گردند.

با تشکر

نام مدیر و تاریخ

مهر و امضاء


زبان سربرگ زیاد مهم نیست اما برای متن نامه گواهی اشتغال به کار برای ارائه به سفارت، اگر انگلیسی باشد بهتر است. بدیهی است نامه گواهی اشتغال به کار نیز از جمله نامه‌های اداری و رسمی محسوب می‌شود و باید از اصول نامه نگاری اداری تبعیت کند. از آنجا که این نوع نامه‌ها از طرف شخصیت حقوقی (شرکت‌ها، ادارات، سازمان‌ها و …) فرستاده می‌شود، باید حتما دارای شماره و تاریخ باشد تا بتوان برای پی گیری‌های بعدی از این شماره استفاده کرد. هم‌چنین چنان که پیش تر هم گفته شد،  این نامه‌ها باید بر روی سربرگ نوشته شود تا اگر سازمان هدف قصد مکاتبه یا تماس تلفنی با سازمان نامه فرستنده داشت، بتواند از روی نشانی و شماره تلفن پایین سربرگ کار را پی گیری کنند.

لطفا نظر خود را درباره مطلب «متن نامه گواهی اشتغال به کار» در پایین همین صفحه و در بخش «ارسال نظر» با ما در میان بگذارید.

فال حافظ آنلاین بگیرید!

ستاره
Logo