عکس پایان نامه الناز شاکردوست

عکس پایان نامه الناز شاکردوست از سوی وی در اینستاگرام منتشر شد.
الناز شاکردوست عکسی از پایان نامه دانشگاهی خود به اشتراک گذاشت و نوشت:

انگـار همين ديروز بود.. در پيشگفتار نوشته بودم از دغدغه هاى ذهنى ام براى يافتن ريشه ها و اصالت وجودى و تعصب فراوانم به اين ايرانى بودن و اينكه از دوران كودكى با طراحى بسيار عجين بودم و دليل انتخاب دوره زمانى يعنى يورش مغول و تاثيرش بر معمارى ايران در اين نمايشنامه آن بود كه تم كلى را بى شباهت به آنچه كه در حال حاضر بر مردم ما مى گذرد ندانستم، درسى كه آموختنش كهنگى نمى‌پذيرد! و درانتها جمله اى از گوته نوشتم: ملتى كه گذشته اش را نفهمد محكوم به از سرگيرى آن است.

الناز شاکردوست-پایان نامه الناز شاکردوست


ستاره
Logo