۵۶ ضرب المثل عربی به همراه معنی و معادل فارسی

ضرب المثل‌های هر ملتی شامل مفاهیم عمیقی است که اعتقادات آن‌ها را رقم می‌زند. در این مطلب به ۵۶ ضرب المثل عربی به همراه معنی و معادل آن اشاره خواهیم کرد.

ضرب المثل عربی

ستاره | سرویس سرگرمی – تا به حال برای شما اتفاق افتاده  که ضرب المثل عربی را از کسی بشنوید و معنی آن را ندانید؟ جمعی از مردم ایران به زبان عربی سخن می گویند و خوب است با این زبان و ضرب المثل های آن بیشتر آشنا شویم. در این بخش تعدادی ضرب المثل عربی به همراه ترجمه فارسی آن و هم چنین معادل آن در زبان فارسی به شما  تقدیم می کنیم.

مجموعه ضرب المثل عربی با معنی و معادل فارسی

۱. تجشأ لقمان من غیر شبع.
ترجمه: لقمان بدون این که سیر با شد آروغ زد.

☆✿☆✿☆✿☆

۲. كلّ شاه تناط برجليها.
(نظیر: هر كس را در قبر خود مي‌گذارند) 

☆✿☆✿☆✿☆

۳. المعيدي تسمع به خير من أن تراه   
(نظیر: آواز دهل شنيدن از دور خوش است.)

☆✿☆✿☆✿☆

۴. ما حک جلدک مثل ظفرک.
(نظیر: کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من .یا نخارد کس اندر جهان پشت من، به غمخوارگی چون سر انگشت من)

☆✿☆✿☆✿☆

۵. عند الشدائد تعرف الإخوان.

ترجمه: برادران در سختی ها شناخته می شوند. (نظیر: دوست آن باشد كه گيرد دست دوست در پريشان حالي و درماندگي)

☆✿☆✿☆✿☆

۶. عصفور في اليد خير من عشره علي الشجره
(نظیر: سركه نقد به ازحلواي نسيه)

☆✿☆✿☆✿☆

۷. كلم اللسان أنكي من كلم السنان.
ترجمه: زخم زبان از زخم شمشير بدتر است

☆✿☆✿☆✿☆

۸. السكوت أخو الرّضا.
ترجمه: سکوت برادر رضایت است. (نظیر: سكوت علامت رضاست.)

☆✿☆✿☆✿☆

۹. الکلام یجر الکلام .
ترجمه:  سخن سخن را به دنبالش می کشد. (نظیر:حرف حرف می آورد .)

☆✿☆✿☆✿☆

۱۰. كالمستجير من الرّمضاء بالنّار.
(نظیر:از چاله به چاه افتادن  یا  از بيم مار در دهان اژدها رفتن)

☆✿☆✿☆✿☆

۱۱. القلب یهدی إلی القلب.
(نظیر: دل به دل راه دارد.)

☆✿☆✿☆✿☆

۱۲. الحقّ مرّ
(نظیر: حرف حق تلخ است.)

☆✿☆✿☆✿☆

۱۳. لا يؤخذ المرء بذنب أخيه.
ترجمه: شخص را به گناه برادرش مؤاخذه نمی کنند. (نظیر: گناه دگران بر تو نخواهند نوشت.)

☆✿☆✿☆✿☆

۱۴. خير الكلام ما قلّ و دلّ
(نظیر: كم گوي و گزيده گوي چون درّ تا ز اندک تو جهان شود پر)

☆✿☆✿☆✿☆

۱۵. لا تکن رطبا فتعصر ولا یابسا فتکسر.
ترجمه: نه زیاد نرم باش نه تندخو.

☆✿☆✿☆✿☆

۱۶. أکلتم تمری عصیتم أمری.
ترجمه: خرمایم را خوردید ونافرمانیم کردید. (نظیر: نمک خوردن ونمکدان شکستن .)

☆✿☆✿☆✿☆

۱۷. لا يُلدغ المرء من جحر مرّتين   
ترجمه: انسان از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود.

☆✿☆✿☆✿☆

۱۸. فی الصیف ضیعت اللبن.
ترجمه: در تابستان شیر را ضایع و فاسد کردی .یعنی به عاقبت کار توجه نکردی.

☆✿☆✿☆✿☆

۱۹. من الحبه تنشأ الشجره.
ترجمه: درخت از دانه رشد می کند. (نظیر: قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.)

☆✿☆✿☆✿☆

۲۰. فعل المرء يدلّ علي أصله  
ترجمه: رفتار فرد ذاتش را نشان می دهد. (نظیر: از كوزه همان برون تراود كه در اوست.)

☆✿☆✿☆✿☆

۲۱. لو لبس الحمار ثیاب الخز لقال الناس یالک من حمار .
ترجمه: اگر خرلباس ابریشم بپوشد، مردم گویند ای آفرین برخر. (نظیر: خر عیسی گرش به مکه برند چونکه برگردد هنوز خر باشد.)

☆✿☆✿☆✿☆

۲۲. عاد بخفّي حنين ـ عاد صفر اليدين.
ترجمه:  دست خالي بازگشت  (نظیر: دست از پا درازتر برگشت.)

☆✿☆✿☆✿☆

۲۳. کل من کان عنده ذهب یکون قویا.
ترجمه:  هر کس طلا داشته باشد، قوی می شود. (نظیر: هر که زر در ترازوست زور در بازوست.)

☆✿☆✿☆✿☆

۲۴. حبة حبة تصبح قبةً
(نظیر: قطره قطره جمع گردد وانگهي دريا شود)

☆✿☆✿☆✿☆

۲۵. إن البغاث فی أرضنا یستنسر.

ترجمه:  پرنده ضعیف در سرزمین ما کرکس می‌شود.

☆✿☆✿☆✿☆

۲۶. خالف تُعرف.  
ترجمه: مخالفت كن و مشهور شو

☆✿☆✿☆✿☆

۲۷. لان یحمل التمر إلی البصره.
ترجمه:  فلانی خرما به بصره  می برد. (نظیر: جان می برند تحفه به نزدیک یار خویش، خرما به بصره ، زیره به کرمان همی برند.)

☆✿☆✿☆✿☆

۲۸. أين الثري و أين الثريّا
  (نظیر: اين كجا و آن كجا؟  یا  میان ماه من تا ماه گردون/ تفاوت از زمين تا آسمان است)

☆✿☆✿☆✿☆

ضرب المثل عربی

∇ ∇ ∇  ضرب المثل عربی  ∇ ∇ ∇

۲۹. داک أوکتا وفوک نفخ.
(نظیر: خود کرده را تدبیر نیست.)

☆✿☆✿☆✿☆

۳۰. ا استتر من قاد الجملَ
(نظیر: شتر سواری دولا دولا نمی‌شه)

☆✿☆✿☆✿☆

۳۱. کالشمس فی رابعه النهار.
(نظیر: مثل روز روشن است.)

☆✿☆✿☆✿☆

۳۲. القرد في عين أمه غزال. ترجمه: میمون در چشم مادرش چون آهو (زیبا) است.
(نظیر: سوسک به بچه اش می‌گوید قربان دست و پای بلوریت.)

☆✿☆✿☆✿☆

۳۳. أسد علی وفی الحروب  نعامه.
ترجمه: برای من شیر است و در جنگ شتر مرغ.

☆✿☆✿☆✿☆

۳۴. قليل البخت يلاقي العظم في الكرشة.
ترجمه: بداقبال در خوراک سیرابی استخوان می یابد.

☆✿☆✿☆✿☆

۳۵. لا فی العیر ولا فی النقیر.
(نظیر: نه سر سیر است نه ته پیاز .)

☆✿☆✿☆✿☆

۳۶. اب النجّار مخلع.
ترجمه: در نجاری به چهارچوب چفت نیست. (نظیر: کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد.)

☆✿☆✿☆✿☆

۳۷. متی  یبلغ البنیان یوما تمامه. إذا کنت تبنیه وغیرک یهدم .
ترجمه: کی بنیاد این دنیا روزی تمام می شود ، هنگامی که تو آن را بنا می کنی و دیگری ویران می‌کند.

☆✿☆✿☆✿☆

۳۸. على قد لحافك مد رجليك.
ترجمه: پایت را به اندازه پتویت دراز کن. (نظیر: پایت را به قدر گلیمت دراز کن.)

☆✿☆✿☆✿☆

۳۹. قدأعذر من أنذر .
ترجمه: کسی که از پیش بیم داده، معذور است. (نظیر: من آنچه شرط بلاغت است با تو می گویم/ تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال.)

☆✿☆✿☆✿☆

۴۰. اللي يتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي.
ترجمه: کسی که زبانش از آش داغ سوخته، ماست را فوت می کند. (نظیر: مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد.)

☆✿☆✿☆✿☆

۴۱. انما المرء مخبوء تحت لسانه.
ترجمه: شخصیت انسان در زیر زبانش پنهان است. (نظیر: تا مرد سخن نگفته باشد، عیب وهنرش نهفته باشد)

☆✿☆✿☆✿☆

۴۲. الجيات أحسن من الرايحات.
ترجمه: آن چه در پی است، بهتر از آن چه گذشته است. (نظیر: گذشته ها گذشته است.)

☆✿☆✿☆✿☆

۴۳. من جرب المجرب،  حلت به الندامه.
(نظیر: آزموده را آزمودن خطاست.)

☆✿☆✿☆✿☆

۴۴. وقع في شر أعماله.
ترجمه: درگیر اعمال پلید خود گردید. (نظیر:  از مکافات عمل غافل مشو/ گندم از گندم بروید جو ز جو)

☆✿☆✿☆✿☆

۴۵. بیضه الیوم، خیر من دجاجه الغد.
ترجمه: تخم مرغ امروز بهتر از مرغ فرداست. (نظیر: سرکه نقد به از حلوای نسیه)

☆✿☆✿☆✿☆

۴۶. العين بصيرة واليد قصيرة
ترجمه: چشم به آن دید دارد ولی دست از آن کوتاه است. (نظیر: دست ما کوتاه و خرما بر نخیل.)

☆✿☆✿☆✿☆

۴۷. لکل عمل رجال .
(نظیر: هر کسی را بهر کاری ساختند.)

☆✿☆✿☆✿☆

۴۸. اللى يشوف بلوة غيره تهون عليه بلوته.
ترجمه: دیدن مشکلات دیگران، مشکلات انسان را کوچک‌تر می‌کند.

☆✿☆✿☆✿☆

۴۹. من حفر بئراً لأخيه وقع فيها    
(نظیر: چاه مكن بهر كسي اول خودت دوم كسي)

☆✿☆✿☆✿☆

ضرب المثل عربی چاه مكن بهر كسي اول خودت دوم كسي

∇ ∇ ∇  ضرب المثل عربی  ∇ ∇ ∇

۵۰. عظ نفسک قبل ان یعظک الدهر.
ترجمه: خویشتن را موعظه کن قبل از این که روزگار تو را موعظه کند .

☆✿☆✿☆✿☆

۵۱. اللى مكتوب عالجبين لازم تشوفه العين.
ترجمه: آن چه بر پیشانی نوشته باشد لاجرم به چشم خواهد آمد.

☆✿☆✿☆✿☆

۵۲. لکل مقال مقام ولکل مقام مقال .
(نظیر: هر سخن جایی و هر نکته مقالی دارد.)

☆✿☆✿☆✿☆

۵۳. من يمدح العروس إلّا أهلها
(نظیر: هيچ كس نمي‌گويد ماست من ترش است)

☆✿☆✿☆✿☆

۵۴. وهب الأمير ما لا يملك  
 (نظیر: از كيسة خليفه مي‌بخشد)

☆✿☆✿☆✿☆

۵۵. من قرع باباً و لجّ و لج   
(نظیر: عاقبت جوينده يابنده بود. یا: گفت پیغمبر که چون کوبی دری/ عاقبت زان در برون آید سری)

☆✿☆✿☆✿☆

۵۶. من طلب أخاً بلا عيب بقي بلا أخ.
(نظیر: گل بي‌خار كجاست؟)

☆✿☆✿☆✿☆


بیشتر بخوانید: ضرب المثل‌ های ازدواج در شهر‌های مختلف ایران


لطفا نظر خود را درباره این مجموعه ضرب المثل عربی در بخش «ارسال نظر» پایین همین صفحه با ما در میان بگذارید.
2 Comments

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور