پرستو صالحی آخر به دردسر افتاد!

پرستو صالحی، چهره پرحاشیه این روز‌های فضای مجازی، با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود به عنوان گذاری‌های مبالغه آمیز روی پست‌هایش در اینستاگرام و انتشار آن‌ها انتقاد کرد و از کاربران خواست تا از این قبیل حاشیه‌سازی‌ها دست بردارند.

ستاره | سرویس چهره‌ها – مدتی است که پرستو صالحی مطالبی انتقادی را در قالب پست یا استوری در اینستاگرام خود منتشر می‌کند و برای همین مساله، بار‌ها برای ارائه پاره‌ای از توضیحات به مراجع ذیربط احضار شده است.

پرستو صالحی به دردسر افتاد


پرستو صالحی:

«اینجا ایران است هر واژه را جمله ای برای تفهیم لازم است !!!»


ستاره
Logo