۳۹ ضرب المثل انگلیسی مشهور با معادل و معنای فارسی

استفاده از ضرب المثل‌ها در تمام زبان‌ها رایج است و توانایی شما در کاربرد آن‌ها، نشانه‌ی میزان تسلط شما بر آن زبان خواهد بود. در این مطلب قصد داریم شما را با ۳۹ ضرب المثل انگلیسی کاربردی و جالب آشنا کنیم.

ضرب المثل انگلیسی


ستاره
| سرویس سرگرمی –
 آیا تا کنون پیش آمده که کسی از ضرب المثل‌های انگلیسی استفاده کند و شما معنی آن را ندانید؟ دوست دارید با دنیای زبان انگلیسی و ضرب المثل‌های آن بیشتر آشنا شوید؟ زبان انگلیسی زبانی است که بیشترین سخن‌گویان را در دنیا به خود اختصاص داده است و از این رو زبانی پویاست و بیشترین تعداد واژه را دارد. در زبان انگیسی نیز مانند بسیاری از زبان‌ها ضرب المثل‌های بسیاری رواج دارد. این ضرب المثل ها که در زبان انگلیسی proverb نام دارد، فراوانند و ما در اینجا تعدادی از آن‌ها را برای شما گرد آورده ایم و معادل فارسی یا معنای آن را نیز نوشته‌ایم. 

 

مجموعه ضرب المثل انگلیسی با معادل و معنای فارسی

 

Rome was not built in a day

رم یک روزه ساخته نشد. (گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی.)

☆✿☆✿☆✿☆✿☆

Take a chance while it is available

شانس را دریاب تا به آن دسترسی داری. (شانس یک بار در خانه آدم را می‌زند.)

☆✿☆✿☆✿☆✿☆

Keep your friends close and your enemies closer

دوستانت را نزدیک خود نگه دار و دشمنانت را نزدیک تر. منظور این است که مراقب دشمنانت باش و از آن‌ها غافل نشو تا همیشه جلوی چشمت باشند و از آن‌ها ضربه نخوری.

☆✿☆✿☆✿☆✿☆

You saw nothing, you heard nothing

تو هیچ چیز ندیدی. تو هیچ چیز نشنیدی. (شتر دیدی ندیدی.)

☆✿☆✿☆✿☆✿☆

A good beginning makes a good ending

شروع خوب پایان خوب را می‌سازد. (سالی که نکوست از بهارش پیداست.)

☆✿☆✿☆✿☆✿☆

You buy land, you buy stones. You buy meat, you buy bone

وقتی زمین می‌خری با سنگ و صخره‌هایش خریده ای و وقتی گوشت می‌خری با استخوان‌هایش خریده ای. (گنج بی مار و گل بی خار نیست.)

☆✿☆✿☆✿☆✿☆

ضرب المثل انگلیسی

⇐ مجموعه ضرب المثل انگلیسی ⇒


The early bird catches the worm

اولین پرنده کرم را به دست می‌آورد. (سحر خیز باش تا کامروا باشی.)

☆✿☆✿☆✿☆✿☆

Don’t bite the hand that feed you

دستی را که به تو غذا می‌دهد، گاز نگیر. (نمک خوردن و نمکدان شکستن)

☆✿☆✿☆✿☆✿☆

You can catch more flies with honey than with vinegar

با عسل بهتر می‌توانی حشره بگیری تا با سرکه. (با اخلاق خوب می‌توان مار را از لانه اش بیرون کشید.)

☆✿☆✿☆✿☆✿☆

Don`t bite off more than you van chew

(لقمه بزرگ تر از دهانت برندار.)

☆✿☆✿☆✿☆✿☆

Action speaks louder than words

عمل نسبت به کلمات صدای بلندتری دارد. منظور این است که عمل کردن نسبت به حرف زدن تأثیر بیشتری دارد. (به عمل کار برآید به سخن دانی نیست.)

☆✿☆✿☆✿☆✿☆

As you make your bed, you must lie on it

همان طور که رخت خوابت را مرتب کردی باید بر آن بخوابی. (خود کرده را تدبیر نیست یا از ماست که بر ماست.)

☆✿☆✿☆✿☆✿☆

A good man in an evil society seems the greatest villain of all

انسان خوب در جمع انسان‌های بد شریرترین آن‌ها به نظر می‌رسد.

☆✿☆✿☆✿☆✿☆

Don’t speak of secrets in a field that is full of little hills

در زمینی که پر از تپه‌های کوچک است راز خود را بر ملا نکن. یعنی بسیار احتیاط کن که رازت را کجا بر زبان می‌آوری. چون هر کسی ممکن است رازت را فاش کند. (دیوار موش داره. موش هم گوش داره.)

☆✿☆✿☆✿☆✿☆

All work and no play makes Jack a dull boy

کار کردن بدون استراحت از جک یک پسر عروسکی می‌سازد. یعنی تنوع و استراحت برای زندگی همه لازم است.

☆✿☆✿☆✿☆✿☆

Two heads are better than one

دو سر بهتر از یک سر است. یعنی مشورت و روی هم گذاشتن دو فکر از تنهایی فکر کردن بهتر است.

☆✿☆✿☆✿☆✿☆

ضرب المثل انگلیسی

⇐ مجموعه ضرب المثل انگلیسی ⇒


An apple in a day keeps the doctor away

یک سیب در روز پزشک را دور می‌کند. یعنی اگر در روز یک سیب بخوری هرگز بیمار نمی‌شوی.

☆✿☆✿☆✿☆✿☆

No news is good news

خبر نداشتن خودش خبر خوب است. (بی خبری، خوش خبری)

☆✿☆✿☆✿☆✿☆

Crying over spilt milk

گریه کردن برای شیری که ریخته. منظور مشکلاتی است که در گذشته رخ داده اند و امروز حل شده اند. یادآری این مشکلات دیگر سودی ندارد.

☆✿☆✿☆✿☆✿☆

Nothing ventured nothing gained

(نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود.)

☆✿☆✿☆✿☆✿☆

Don’t count your chickens until they are hatched

(جوجه‌ها را آخر پاییز می‌شمارند.)

☆✿☆✿☆✿☆✿☆

East, west, home’s best

(هیچ جا خانه خود آدم نمی‌شود.)

☆✿☆✿☆✿☆✿☆

Don’t put all your eggs in one basket

همه تخم مرغ‌هایت را در یک سبد قرار نده. یعنی روی تمام دارایی خود یکجا ریسک نکن.

☆✿☆✿☆✿☆✿☆

A bird in the hand is worth two in the bush

یک پرنده در دست بهتر از دو پرنده روی بوته است. یعنی به چیزی که داری قانع باش.

☆✿☆✿☆✿☆✿☆

Many a little make a mickle

تعداد زیادی از چیزهای کم مقدار زیادی را تشکیل می‌دهند. (قطره قطره جمع گردد؛ وانگهی دریا شود.)

☆✿☆✿☆✿☆✿☆

Lie down with dogs, wake up with fleas

کنار سگ‌ها بخواب. صبح با شپش از خواب پا شو.

☆✿☆✿☆✿☆✿☆

 A penny saved is a penny earned

یک پنی (پول کم، تقریبا معادل یک سنت) را که ذخیره کنی، گویی یک پنی به دست آورده ای.

☆✿☆✿☆✿☆✿☆

A poor workman blame his tools

کارگر بی مهارت ابزار کار را مقصر می‌داند. (عروس بلد نیست برقصه، می‌گه زمین کجه.)

☆✿☆✿☆✿☆✿☆

A taste of your own medicine

چشیدن مزه داروی خود شخص. وقتی کسی در حق کسی کار بدی کند و شخص مقابل همان کار را در مورد او انجام دهد مثل این است که داروی تلخی را که به دیگری داده، به خودش بدهند.

☆✿☆✿☆✿☆✿☆

A chain is no stronger than its weakest link

استحکام زنجیر به اندازه ضعیف ترین حلقه آن است. یعنی باید همیشه مراقب نقطه ضعف‌های گروه خود باشیم.

☆✿☆✿☆✿☆✿☆

A wolf in sheep’s clothing

گرگی در لباس بره

☆✿☆✿☆✿☆✿☆

A coward dies a thousand times before his death. The valiant never taste of death but once

ترسو پیش از مرگش هزار بار می‌میرد ولی شجاع به جز یک بار طعم مرگ را نمی‌چشد.

☆✿☆✿☆✿☆✿☆

All in the same boat

همه ما در یک قایق هستیم. یعنی اگر کار خوبی بکنیم، سود آن به همه ما می‌رسد و اگر کار بدی بکنیم نیز ضرر آن به همه برمی‌گردد. لزوم همکاری به شکل یک گروه در این ضرب المثل وجود دارد.

☆✿☆✿☆✿☆✿☆

Birds of a feather, flock together

(کبوتر با کبوتر باز با باز، کند هم جنس با هم جنس پرواز)

☆✿☆✿☆✿☆✿☆

You can’t judge a book by its cover

تو نمی‌توانی یک کتاب را از روی جلدش قضاوت کنی یعنی قضاوت کردن از روی ظاهر افراد اشتباه است.

☆✿☆✿☆✿☆✿☆

Bite off more than you can chew

(با یک دست دو هندوانه برداشتن)

☆✿☆✿☆✿☆✿☆

Burning the candle at both ends

شمع را از هر دو طرف روشن کردن. در مورد شخصی به کار می‌رود که همیشه در حال کار کردن است و به خود هیچ استراحتی نمی‌دهد.

☆✿☆✿☆✿☆✿☆

A shot in the dark

حدس زدن چیزی که واقعیت آن را نمی‌دانی. (تیری در تاریکی)

☆✿☆✿☆✿☆✿☆

Against the clock

وقتی به سختی کار کنی تا سر وقت کارهایت را انجام دهی.

☆✿☆✿☆✿☆✿☆


بیشتر بخوانید: ۸ داستان کوتاه انگلیسی با ترجمه (از مبتدی تا سطح بالا)


لطفا نظر خود را درباره این مجموعه ضرب المثل انگلیسی و معانی آن‌ها  در بخش «ارسال نظر» با ما در میان بگذارید.

 


ستاره
Logo