فشار خون نرمال در کودکان در هر سنی چقدر است؟

فشار خون نرمال در کودکان با فشار خون در سنین دیگر تفاوت می‌کند. با توجه به رشد انسان و تغییر در کیفیت فعالیت قلب، فشار خون بالا یا پایین می‌رود. بررسی مرتب و رسیدگی به مشاهدات غیر عادی به خصوص در سنین کودکی اهمیت فراوانی دارد.

فشار خون نرمال در کودکان
ستاره |
سرویس سلامت –
 فشار خون نرمال در کودکان چه مقدار است؟ کنترل فشار خون در هر سنی لازم و ضروری است. در این مقاله فشار خون نرمال در کودکان دختر و پسر را در قالب یک جدول بررسی می‌کنیم و توضیحاتی درباره فشار خون سیستولیک و دیاستولیک ارائه می‌دهیم.

فشار خون نرمال در کودکان

تمام انسان‌ها فشار خون دارند. فشار خون دقیقاً همان چیزی است که باعث می‌شود خون جاری در رگ‌ها به ارگان‌های مختلف بدن ازجمله مغز و قلب برسند، زیرا این فشار است که باعث جریان پیدا کردن خون می‌شود. افراد مختلف متناسب با شرایط سنی، محیطی و بدنی، فشار خونشان تفاوت می‌کند. عوامل متفاوتی در فشار خون تأثیرگذار هستند و فشار خون نرمال هر فرد در هر سنی متفاوت است. فشار خون نوزادان در مقایسه با کودکان و نوجوانان کمتر است. از آنجایی که سن از مهم‌ترین عوامل تغییر فشار خون بدن به شمار می‌آید، فشار خون نرمال در کودکان در سن‌های مختلف تفاوت کرده و مدام تغییر می‌کند. در ادامه می‌توانید با مطالعه جدول فشار خون نرمال در کودکان اطلاعات بهتری در این زمینه کسب کرده و با کنترل فشار خون از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنید.

 

فشار خون نرمال در کودکان پسر فشار خون نرمال در کودکان دختر سن
83/38 – 117/76 80/34 – 120/75 1 – 2
100/61 100/59 3
101/64 102/62 4
103/66 104/65 5
104/68 105/68 6
106/69 106/70 7
108/71 107/71 8
110/72 109/72 9
112/73 111/73 10
114/74 113/74 11
116/75 115/74 12
117/76 117/75 13

فشار خون نرمال در کودکان
فشار خون سیستولیک چیست؟

همانطور که میدانید فشار خون انسان مدام در حال تغییر است و بنا به دلایل مختلف فشار پایین یا بالا می‌رود. سیستول رویدادی است که طی آن قلب به شکل فعال تپش دارد و خون را با فشار وارد رگ‌های بدن می‌کند. اگر قلب به طور فعال این پمپاژ را انجام دهد فشاری که در شریان‌ هاست افزایش می‌یابد و این فشار خون بالا که در حال فعالیت انقباضی قلب رخ می‌دهد، با نام فشار خون سیستولیک شناخته می‌شود. به عنوان مثال فشار سیستولیک زمانی افزایش می‌یابد که یک فرد در حالت انجام فعالیت‌های ورزشی بوده و قلب بیشتر از استراحت مشغول پمپاژ خون باشد.

فشار خون نرمال در کودکان

فشار خون دیاستولیک چیست؟

زمانی که قلب از حالت انقباض رها می‌شود، بطن‌های قلب خود را آماده می‌کنند تا انقباض بعدی رخ بدهد. در این زمان بطن‌های قلب آرام می‌شوند. مدت زمانی که بطن‌های قلب در حال آرام شدن هستند را دیاستول می‌نامند. فشار خون دوره دیاستول، فشار خون دیاستولیک نام دارد.
 
آیا می‌دانید بررسی مداوم فشار خون در کودکان می‌تواند در جلوگیری از بروز مشکلات بزرگتر نقش بسیار موثری داشته باشد؟ آیا فشار خون نرمال در سن کودکتان را دقیق می‌دانید؟ از تجربیات خود درباره معاینه و چک کردن فشار خون کودکانتان برای ما بگویید. می‌توانید با استفاده از بخش “ارسال نظرات” تجربیات خود را به اشتراک بگذارید.


ستاره
Logo