اسیدپاشی بر مزار ناصر حجازی! (فیلم)

همسر ناصر حجازی در مصاحبه‌ای که به تازگی انجام داده است از اتفاقی ناراحت کننده برای سنگ مزار ناصر حجازی، طی دو سال گذشته گفته است.

ستاره
Logo