مچ انداختن احمد ایراندوست با قهرمان مچ اندازی ایران (فیلم)

احمد ایراندوست، بازیگر، خواننده و بادیگارد ایرانی، ویدیویی را از مچ انداختنش با مهدی عبدالوند، قهرمان مچ اندازی ایران، در اینستاگرام منتشر کرد.

ستاره
Logo