حکم شرعی ترشحات واژن چیست؟

ترشحات واژن به‌سبب پیچیدگی احکام شرعی و سختی تشخیصِ نوع آن‌ها، گیج‌کننده و تاحدودی هم گمراه‌کننده هستند، آشنایی با راهکارهای کلیدی برای تشخیص این ترشحات و تفاوتشان با خون استحاضه می‌تواند یاری دهنده باشد.
حکم شرعی ترشحات واژن چیست؟

ستاره
| سرویس مذهبی
– دستور فقهیِ ترشحاتی که از واژن خارج می‌شود چیست؟ استحاضه یعنی چه و چه تفاوتی با ترشحات دیگر در دستگاه تناسلی زنان دارد؟ غسل جنابت در چه شرایطی بر زنان واجب می‌شود؟ ترشحات بی‌رنگی که از واژن خارج می‌شود، احکام مخصوص و نسبتا پیچیده‌ای دارد. حتی در مرحله‌ی تشخیص نیز معمولا با خون‌ دوره‌ی قاعدگی اشتباه گرفته ‌می‌شود. البته با آشنایی دقیق‌تر نسبت به احکام شرعی این مسئله، راه تشخیص این ترشحات و واجبات بعد از جاری‌ شدن آن‌ها بسیار روشن می‌شود. در این مطلب قصد بررسی این مسائل و توضیح احکام شرعی آن را داریم.

ترشحاتی که غسل جنابت را واجب می‌کند

دو چیز موجب واجب‌ شدن غسل جنابت بر زنان می‌شود.

  • دخول:  اگر آلت تناسلی مرد تا حد ختنه‌گاه یا بیشتر از حد ختنه‌گاه، واردِ جلو یا عقب زن شود، غسل جنابت بر هر دو واجب می‌شود.
  • تخلیه منی: تفاوتی ندارد که این تخلیه در خواب یا بیداری انجام شود، با فشار یا بدون فشار باشد، بدن را سست بکند یا نه، در هرصورت غسل بر شما واجب است.

جنابت زنان در چه حالتی نیاز به غسل دارد؟

زن اگر به اوج لذت جنسی برسد و مایعی هم از او خارج شود، غسل جنابت بر او واجب است اما اگر به اوج لذت جنسی برسد ولی مایعی از بدن خارج نشود، غسل واجب نیست. حتی درمواردی گفته شده که اگر فرد به خارج شدن مایع از بدنش شک کند باز غسل واجب نیست. موضوعی که در این قسمت پیش می‌آید این است که مراجعِ تقلید در شرایط جنابت زن مقداری اختلاف نظر دارند. برخی از مراجع، خارج‌شدن منی با فشار را دلیل بر واجب‌شدن غسل می‌دانند و برخی دیگر به اوجِ لذت رسیدن را.

نشانه‌های مراجع برای واجب‌شدن جنابت به شرح زیر است:

  • خارج‌ شدن همراه با شهوت باشد
  • خارج‌ شدن همراه با فشار باشد
  • خارج‌ شدن همراه با اوج لذت باشد
  • بدن پس از خارج‌ شدن منی سست شود
  • و …

البته دلیلی که عموم مراجع با آن موافق هستند، خارج‌ شدنِ منی همراه با رسیدن به اوج لذت است.

 

حکم خارج شدن دیگر ترشحات جنسی

با بسط این مسئله، به این نتیجه می‌رسیم که دیگر ترشحات حاصل از تحریک جنسی ( که می‌تواند حاصل از صحبت‌های جنسی و برانگیختگی جنسیِ پس از آن، ارتباط فیزیکی که منجر به نزدیکی نشود، ترشحات قبل ار ارگاسم، صحبت با نامحرم و … باشد) که شرایط گفته‌شده از زبان مراجع بر آنها صدق نمی‌کند، غسل جنابت را بر زن واجب نمی‌کند و هیچ حکم شرعی هم ندارد. با این مطالب به این نتیجه می‌رسیم که اگر از بدن زنی بخاطر تحریک‌های جنسی که به اوج لذت منجر نشده، مقداری رطوبت خارج شود نیازی به غسل جنابت ندارد و وضو راهم باطل نمی‌کند.
 

احکام مربوط به ترشحات زرد رنگ

برای تشخیص ترشحاتی که از واژن زنان خارج می‌شود (که به زردابه‌های مایل به بی‌رنگ شبیه است یا درمواردی هیچ رنگی ندارد) با خون، نیاز به آشناییِ دقیق با احکام این قسمت از فقه وجود دارد و معمولا اسباب زحمت زنان می‌شود. این ترشحات درصورتی که قبل از عادت ماهانه از واژن خارج شود، حکمی ندارد یعنی غسل و وضو را باطل نمی‌کند. درصورتی که بعد از عادت ماهانه خارج شود بازهم حکمی ندارد، و باز هم وضو و غسل را باطل نمی‌کند.
 
نکته مهم
باید به این نکته توجه داشته‌باشید که معمولا تا ده روز پس از عادت ماهانه، ترشحات زردرنگ، ادامه‌ی عادت ماهانه محسوب می‌شوند و احکام مخصوص به عادت ماهانه برآنها صدق می‌کند ولی پس از ده روز یعنی پس از پایان عادت ماهانه، غسل یا وضو را باطل نمی‌کند. این ترشحات زردرنگ که حکم خاصی ندارند، در برخی موارد با دیگر ترشحات زنان که در اصطلاحات فقهی “استحاضه” نامیده می‌شوند اشتباه گرفته می‌شود. برای درک کامل این مسئله نیاز است که یکی از اصطلاحات فقهی به نام “استحاضه” را توضیح دهیم.
حکم شرعی ترشحات واژن چیست؟

خون استحاضه

اگر از واژن زنی، خون جاری شود درصورتی که آن زن یقیین داشته‌باشد که این خون مربوط به یک زخم، دوره‌ی قائدگی و خون پس از زایمان نیست، آن خون “استحاضه” نامیده می‌شود.  شایان ذکر است که تشخیص خون استحاضه در نظر برخی از مراجع محترم تقلید متفاوت است و نیاز است که هرکس نظر دقیق مرجع تقلید خود را در این زمینه جویا شود ولی در حالت کلی، مسئله ای که ابتدای این بند عنوان کردیم، مهم‌ترین راه تشخیص کلیتِ خونِ استحاضه است.

خون استحاضه به سه قسم تقسیم می‌شود: قلیله، متوسطه، کثیره. جالب است بدانید که خون استحاضه در هر قسم، احکام مخصوص به خود را دارد. درکل باید به این مسئله اشاره کرد که خون استحاضه، مانند دیگر خون‌ها نجس است و وضو و غسل را باطل می‌کند. حالا به احکام هر مورد اشاره می‌کنیم:

۱. استحاضه‌ی قلیله

راه تشخیص
خون، پنبه را آلوده ‌می‌کند ولی بخاطر حجمِ کم در پنبه فرو ‌نمی‌نرود.
حکم شرعی
برای نمازخواندن، پس از جاری‌شدن این خون نیاز به تجدید وضو و شستشوی واژن و تعویض پنبه است.

۲. استحاضه‌ی متوسطه

راه تشخیص
خون، پنبه را آلوده می‌کند و در پنبه هم فرو می‌رود ولی بخاطر کم‌بودنِ حجم، از طرف دیگر پنبه خارج نمی‌شود و نوار را آلوده نمی‌کند.
حکم شرعی
علاه‌بر انجام دادن همه‌ی کارهایی که در استحاضه‌ی قلیله واجب است، باید قبل از نمازخواندن غسل بکنید و در روزهای بعدی هم برای احتیاط، هرروز پیش از نماز صبح یک غسل انجام دهید.

۳. استحاضه‌ی کثیره

راه تشخیص
خون، پنبه را آلوده می‌کند و از طرف دیگرِ پنبه خارج می‌شود و نوار بهداشتی راهم آلوده می‌کند.
حکم شرعی
علاه‌بر انجام دادن همه‌ی کارهایی که در استحاضه‌ی قلیله واجب است، پس از هر وعده نماز باید یک غسل بجا آورید. البته به این مسئله هم توجه داشته‌باشید که نماز صبح به یک غسل نیاز دارد ولی نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا فقط درصورتی که پشت سرهم خوانده نشوند، یعنی بین سه رکعتِ مغرب و چهار رکعت عشا فاصله بیفتد هر مرتبه نیاز به یک غسل دارد.

غسل استحاضه

غسل مربوط به استحاضه، فقط در نیت متفاوت است و با بقیه‌ی غسل‌ها از جهت نحوه‌ی انجام، تفاوتی ندارد.


نظر شما دراین زمینه چیست؟ بنظرتان بهترین راه برای تشخیص ترشحات واژن چیست؟ بهترین راه برای تشخیص خون استحاضه از خونِ عادت ماهانه چیست؟ نظرات خود را از طریق قسمت “ارسال نظرات” با ما و دیگر مخاطبان سایت ستاره به اشتراک بگذارید.


ستاره
Logo