حرف‌های خداداد عزیزی علیه عادل فردوسی پور و “نود” (فیلم)

خداداد عزیزی در اظهارات اخیر خود از تصمیم شبکه ۳ به حذف برنامه نود و تغییر نگرش به محتوای این برنامه حمایت کرد و پشت عادل فردوسی پور را در این جدال خالی کرد.

ستاره
Logo