فیروز کریمی؛ کاشف فرهاد مجیدی! (فیلم)

فیروز کریمی بازیکن سابق و مربی فعلی فوتبال، در مصاحبه اخیر خود با محمدحسین میثاقی، درباره کشف فرهاد مجیدی در شانزده سالگی صحبت کرد.

ستاره | سرویس چهره‌ها – حسین ماهینی و میلاد میداوودی از دیگر چهره‌هایی هستند که توسط فیروز کریمی به فوتبال کشور معرفی شده‌اند.  


ستاره
Logo