تیکه جناب خان به رییس جمهور (فیلم)

جناب خان به تازگی شعر پر حاشیه‌ای را درباره تورم و گرانی در کشور خوانده است و در آن به بخشی از صحبت‌های رییس جمهور در گذشته اشاره کرده است.

ستاره | سرویس چهره‌ها – ویدیویی از صحبت‌های رییس جمهور در گذشته راجع به آینده کشور و رونق اقتصادی، سوژه‌ای است که این روز‌ها و با افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم بسیار مورد توجه قرار گرفته است.  


ستاره
Logo