گسترش ضرب المثل باد آورده را باد می‌برد

ضرب المثل بادآورده را باد می‌برد در زبان فارسی بسیار کاربرد دارد و آن را روزانه از بسیاری از افراد در کوچه و خیابان می‌شنویم. این ضرب‌المثل به کسانی اطلاق می‌شود که بدون زحمت پولی را بدست می‌آورند و به راحتی آن را از دست می‌دهند.

مثل نویسی باد آورده را باد میبرد

ستاره | سرویس محتوای کمک درسی – تا به حال افرادی را دیده‌اید که از ضرب المثل‌ها به فراوانی استفاده می‌کنند؟ آیا دوست دارید معنی و مفهوم ضرب المثل‌ها را بدانید؟ ضرب المثل‌ها برای بیان مقاصد خود در کم ترین کلمات کاربرد دارند. در این بخش گسترش ضرب المثل باد آورده را باد می‌برد را برای شما انتخاب کرده‌ایم. بدین معنی که ابتدا با معنی  مفهوم آن آشنا می‌شویم و سپس یک انشا و یک داستان درباره آن ارائه خواهیم کرد:

 

گسترش ضرب المثل باد آورده را باد می‌برد
مثل نویسی باد آورده را باد میبرد

 

گسترش ضرب المثل؛ مثل نویسی باد آورده را باد میبرد

معنی و مفهوم این ضرب المثل بدین قرار است:

  1. مالی را که انسان برای به دست آوردن آن زحمتی نکشیده، به راحتی از دست می‌دهد.
  2. اگر کسی ببیند که اموالش در معرض هدر شدن و از دست رفتن است، تمام تلاش خود را می‌کند که آن را پس بگیرد و از اتلاف آن جلوگیری می‌کند؛ مگر این که آن مال یا چیز را با زحمت به دست نیاورده باشد.

 

داستان

در زمان‌های دور مرد آهنگری پسر نوجوانی داشت که این پسر اهل درس خواندن نبود و ترجیح می‌داد وقتش را با ولگردی در کوچه و خیابان و انجام کارهای بیهوده سپری کند. روزی آهنگر به او گفت: پسرم! حالا که اهل درس و مدرسه نیستی، به مغازه آهنگری من بیا تا این کار را یاد بگیری و بتوانی برای آینده خود پولی پس انداز کنی.

پسر گفت: پدر! من از این کار بیزارم چون کار سختی است. آدم از صبح تا شب جلوی کوره ذوب می‌شود. خودت را نگاه کن. از بس جرقه‌های آتش بر تن تو نشسته، تمام بدنت پر از جای سوختگی است. از طرف دیگر این کار سود زیادی هم ندارد. گاهی یک نفر اسبش را می‌آورد تا تو نعلش را عوض کنی. بقیه اوقات هم بیل و کلنگ و چیزهای بی ارزش می‌سازی. من دوست ندارم عمرم را در آهنگری هدر کنم. دوست دارم شغلی داشته باشم که حداقل هر روز بتوانم با یک سکه مسی به خانه برگردم.

پدر گفت: اشکالی ندارد. من تو را مجبور نمی‌کنم که شغل آهنگری را برای خودت انتخاب کنی؛ ولی از این که وقت خودت را در کوچه و خیابان تلف کنی خیلی ناراحت می‌شوم. خلاصه پسر به پدر قول داد که شغلی برای خودش دست و پا کند و هر روز حداقل یک سکه مسی درآمد داشته باشد.

 ♣ ♣ ♣ گسترش ضرب المثل باد آورده را باد می‌برد ♣ ♣ ♣

روزها گذشت تا این که پدر به فرزندش گفت: «از کارت چه خبر؟» پسر گفت: «در یک مغازه بقالی مشغول به کار شده‌ام. آهنگر گفت: «حقوق هم می‌گیری؟» پسر دست در جیب خود کرد و یک سکه مسی به پدر داد و گفت: «این هم از حقوق امروز من. مرد آن را گرفت و داخل کوره آتش انداخت. پسر از این کار آهنگر تعجب کرد و چیزی نگفت. این کار در روزهای دیگر هم تکرار شد.

عاقبت روزی آهنگر خشمگین شد و گفت: برای بار آخر به تو می‌گویم. باید کار کنی و گرنه روزی پیر می‌شوی و مجبور می‌شوی از دیگران صدقه بگیری تا با آن زندگی کنی. پسرک تحت تأثیر حرف‌های پدر قرار گرفت و در یک دکان پارچه فروشی مشغول به کار شد. هنگام غروب دوباره به مغازه آهنگری پدر رفت. پدر دوباره از دستمزد او پرسید و پسر یک سکه مسی را که آن روز به عنوان دستمزد از پارچه فروش گرفته بود، به پدر داد. آهنگر سکه را گرفت و آن را در کوزه انداخت.

این بار به سرعت دستش را به درون کوره برد و آن سکه را که هنوز به ته کوره نرسیده بود، بیرون کشید و در حالی که دست و صورتش از حرارت کوره سرخ شده بود، گفت: «این چه کاری است که می‌کنی پدر؟ من با هزار زحمت این پول را به دست آورده‌ام. تو آن را در کوره می‌اندازی؟» پدر گفت: «حالا فهمیدم که این پول دستمزد واقعی تو بوده است. معلوم است که تا حالا هر روز از مادرت پول می‌گرفتی و به من نشان می‌دادی؛ چون وقتی آن را در کوره می‌انداختم، خم به ابرو نمی‌آوردی. پسرم! می‌بینی که کسب درآمد حلال چه قدر مشکل است؟ حالا که خودت کار می‌کنی، قدر پولی را که به دست می‌آوری بیشتر می‌دانی.»

 

گسترش ضرب المثل باد آورده را باد می‌برد

گسترش ضرب المثل باد آورده را باد می‌برد

 

انشا

کسب روزی حلال کاری معمولا با زحمت همراه است و بنابراین فردی که به این کار می‌پردازد، وقت و انرژی بسیاری را صرف می‌کند اما کسانی هم هستند که بسیار راحت به همه چیز می‌رسند. افرادی که والدینی با نعمت‌های بسیار دارند و به راحتی از ثروت آنها استفاده می‌کنند یا افرادی که خدای ناخواسته از راه‌های نادرست و نامشروع اموالی را به دست می‌آورند از جمله این افرادند. از آنجا که این افراد کوچک ترین رنجی برای به دست آوردن این درآمد متحمل نشده‌اند، برای خرج کردن آن هم حساسیتی ندارند و بدون فکر آن را در هر راهی هدر می‌دهند. در این مورد ضرب المثل معروفی وجود دارد بدین صورت که: «باد آورده را باد می‌برد.»

چنان که مشخص است منظور از باد آورده پول یا مالی است که بدون هیچ زحمتی به فرد رسیده است و خرج کردن بدون فکر یا بدون حد و حساب هم به «باد بردن» تشبیه شده است. نمی‌توان از کسی که روزهای گرم تابستان را زیر خنکای کولر لم داده است و زمستان سرد را در کنار بخاری گذرانده و باد گرم و سرد بر او نوزیده و تمام وقتش را به تفریح و خوش گذرانی و یا اتلاف وقت گذرانده را با کسی مقایسه کرد که در روزهای داغ تابستان زیر پرتوهای سوزان خورشید سپری کرده و روز و شب سرد و استخوان سوز زمستان را نیز با تمام وجود درک کرده مقایسه کرد.

مسلما نگاهی که این دو گروه به درآمد خود دارند نیز متفاوت است و حتی میزان درآمدها معمولا برای افراد زحمت کش و کارگر نیز بسیار کم تر از کسانی است که بدون هیچ گونه رنجی به همه چیز دست می‌یابند. کسی که برای تأمین معاش خود فعالیت می‌کند، برای خرج کردن آن به لزوم خرید اجناس و مقایسه آن در جاهای مختلف می‌پردازد. در صورتی که فردی که به پول بادآورده‌ای رسیده باشد، به راحتی آن را به دست باد می‌سپارد.

در مجموع کسب مال حلال با زحمت و رنج همراه است و چون به راحتی به دست نمی‌آید، به راحتی هم از دست نمی‌رود.

 ♣ ♣ ♣ گسترش ضرب المثل باد آورده را باد می‌برد ♣ ♣ ♣

 

خوشحال می‌شویم نظرتان را درباره این مطلب در بخش «ارسال نظر» با ما در میان بگذارید.


ستاره
Logo