تیکه علی ضیا به پیامک تبریک عید رییس جمهور (فیلم)

علی ضیا در برنامه فرمول یک با زبان طعنه کنایه‌ای به گرانی‌های اخیر در کشور زد و در انتها تیکه‌ای به پیامک نوروزی رییس جمهور برای سال جدید انداخت.

ستاره | سرویس چهره‌ها – افزایش شدید قیمت‌ها در سال ۹۷ باعث شده است که بسیاری از مردم توان خرید مایحتاج زندگی خود را همانند سال‌های قبل نداشته باشند. یکی از نمود‌های این ماجرا را می‌توان در “افزایش چهار برابری قیمت آجیل و کاهش ۶۰ درصدی فروش این محصول نسبت به سال گذشته مشاهده کرد (خبر آنلاین)”. 


ستاره
Logo