واکنش جواد خیابانی به حواشی خارجی حرف زدنش (فیلم)

جواد خیابانی در برنامه ورزش و مردم که در آن علیرضا علیفر، مزدک میرزایی و پیمان یوسفی حضور داشتند، درباره حواشی انگلیسی و ژاپنی حرف زدنش گفت و به نوعی از خود در برابر هجمه‌های فضای مجازی دفاع کرد.

ستاره | سرویس چهره‌ها – صحبت کردن جواد خیابانی روی آنتن زنده تلویزیون به زبان‌های انگلیسی، آلمانی و ژاپنی و اشتباهاتی که بعضاً در تلفظ و قواعد دستوری این زبان‌ها داشت، مدتی در راس سوژه‌های فضای مجازی قرار گرفته بود.  

بنر-هومکا-ستاره


ستاره
Logo