طنز حسن ریوندی برای مسافرت رفتن دخترها و پسرها (فیلم)

حسن ریوندی شومن و کمدین مطرح کشور، ویدیویی را از یکی از اجرا‌هایش درباره تفاوت مسافرت رفتن دختر‌ها با پسر‌ها در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.

ستاره
Logo