تیکه رضا رشیدپور برای بازگشت کوپن (فیلم)

رضا رشیدپور مجری توانای تلویزیون، در برنامه صبحگاهی "حالا خورشید" به مساله بازگشت کوپن در سال آینده اشاره و با زبان کنایه به این تصمیم انتقاد کرد.

ستاره
Logo