استوری اینستاگرام هنرمندان برای روز مهندس

روز گذشته زادروز دانشمند ایرانی خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس بود. به همین مناسبت تعدادی از چهره‌های کشور در صفحات اینستاگرام خود با انتشار پیام‌هایی این روز را به مهندسان کشور تبریک گفتند.

ستاره
Logo