آزاده نامداری: اهل سکوت نیستم!

آزاده نامداری چهره پرحاشیه تلویزیون، به‌تازگی با انتشار پستی در صفحه شخصی اینستاگرام خود، از رویکرد رسانه ملی در قبال مجری‌های تلوزیون انتقاد کرد.

ستاره | سرویس چهره‌ها – مدتی است که برخی از مجریان تلویزیون در صفحات اینستاگرام خود کد‌هایی را برای جمع کردن رای مردمی برای پنجمین جشنواره تلویزیونی جام جم اعلام کرده‌اند.  

آزاده نامداری: اهل سکوت نیستم!


آزاده نامداری:

بنر-هومکا-ستاره

«هرچقدر فاصله بگیرم،توی تلویزیون،انتهای الوند،ریشه دوانده ام وگاه گاهی از دور دلم میسوزد،کاش اهل سکوت بودم اما نیستم.
میخواهم بدانم رسانه ی ملی،دانشگاه مردمی چرا اینطور حقیرانه بامجریانش برخورد میکند که هر کدام بیلبوردی با کدی دستشان بگیرند والتماس کنند که ترخدا ترا به هرچی میپرستید به ما رأی بدهید چرا اقتدار سیمای پرمخاطب سالهای پیش ومجریانی که حرفها برای گفتن داشتند ودنبال دغدغه ی جامعه بودند انقدر پائین آمده که به مردم التماس کنند در ده تا عکس و ویدیو که ترخدا به ما رأی بدین،چرا فکر نمیکنید که اگر مردم شما را بپسندند حتما بشما رأی میدهند،چرا انقدر احساس حقارت برفضای رسانه ی ملی ما حاکم شده؟؟
پ.ن.ازهمکارانم عذر میخواهم اما بپذیریم ازماست که برماست.این به اصطلاح رقابت راکمی آسوده برگزار کنید بخدا زشته این همه التماس وبه هر دری زدن نمیدانم برای چه؟
شأن خودتان،تلویزیون را نگه دارید لطفا.
#آزاده_نامداری.»


ستاره
Logo