ویدیو جنجالی ارژنگ با عنوان جشنواره بیمرغ!

ارژنگ امیرفضلی در تازه ترین فعالیتش در اینستاگرام، ویدیویی را تحت عنوان "جشنواره بیمرغ مردمی" منتشر و در آن از وضع معیشت مردم و وجود فقر در جامعه انتقاد کرد.

ستاره | سرویس چهره‌ها – بیشتر پست‌های اینستاگرام ارژنگ امیرفضلی را این روز‌ها، ویدیو‌های انتقادی او تشکیل می‌دهند. 

 
ارژنگ امیرفضلی:

«(سی و هفتنین جشنواره بیمرغ مردم)
*
*
دقت کنید ما همه اش، همیشه، واسه همه چیز، همه جوره.
به هر مناسبتی، و برای همه اقشار
جشنواره داریم –

اکثراً هم برنده میشن
به همه هم جایزه میدن 
تازه همه هم لباس‌های خاصشون را هر روز میپوشند. –


و اتفاقا چند تا از این لباس‌های بسیار خوب در جشنواره مردمی خیلی به چشم امد که چند تا از ان‌ها را در استوری براتون میگذارم –
خیاط این لباس‌ها از مزون‌های معروف دست تنگی، معصومیت، قناعت و تبعیض بوده و خیلی هم نظر عکاس‌ها رو جلب کرده بوده
ولی دبیران جشنواره متاسفانه بهش جایزه ندادند 

-.
اما در بخش نگاه مردمی جایزه گرفت 

د. ض؛ (فعلا ندارد)»


ستاره
Logo