آموزش بستن کراوات به ۱۸ روش (از آسان به سخت)

بستن کراوات نسبت به یقه پیراهن و گردن، به صورت‌های مختلفی امکان پذیر است. برخی از انواع گره کراوات عبارتند از: گره شرقی، گره چهار در دست، گره نیمه ویندسور، گره نیکی، گره کلوین، گره سنت اندرو و گره پلاتسبورگ.
بستن کراوات

ستاره | سرویس مد و پوشاک – نوع گره کراوات، می‌تواند یک هشدار ناخودآگاه در ارتباط با روابط تجاری یا مناسبت‌های اجتماعی ارسال کند. هر نوع گره کراوات پیام متفاوتی داشته و نسبت به یقه پیراهن و گردن، انواع مختلفی دارد. در این مقاله، بستن کراوات به ۱۸ روش مختلف را به شما آموزش خواهیم داد.

 

۱. گره ساده یا شرقی

ابتدا سریع‌ترین و ساده‌ترین گره کراوات یعنی گره ساده یا شرقی را به شما آموزش می‌دهیم.

 

آموزش کراوات بستن

 

آموزش بستن کراوات گره ساده یا شرقی

۱. کراوات را به دور یقه خود انداخته، به طوری که درز آن به سمت داخل و انتهای پهن آن در سمت چپ شما باشد؛ دو یا سه اینچ پایین‌تر از موقعیت مورد نظرتان.
۲. انتهای پهن را به صورت افقی از جلوی انتهای باریک عبور داده و سپس آن را به صورت افقی از پشت انتهای باریک ببرید.
۳. دوباره انتهای پهن را از جلوی گره و از چپ به راست ببرید.
۴. حالا، دوباره انتهای پهن را به صورت افقی از پشت گره و از راست به چپ ببرید.
۵. انتهای پهن را دوباره از جلوی گره و از چپ به راست ببرید. انگشت خود را در زیر این حلقه افقی سوم قرار دهید.
۶. نوک انتهای پهن کراوات را از زیر حلقه دور یقه بالا برده، آن را از پشت گره عبور داده و از جلوی گره و از داخل حلقه افقی سوم، عبور دهید.
۷. انتهای پهن را از حلقه پایین کشیده و آن را سفت کنید.
۸. برای تنظیم کراوات، با یک دست گره کراوات را نگه داشته و با دست دیگر به آرامی انتهای باریک را بکشید.

 

 

۲. گره چهار در دست

 

آموزش کراوات بستن به 18 روش

 

آموزش بستن کراوات گره چهار در دست

۱. کراوات را به دور یقه خود حلقه کنید. انتهای پهن در سمت چپ و حدود ۳ الی ۴ اینچ پایین‌تر از انتهای باریک باشد.
۲. انتهای پهن را از جلوی انتهای باریک عبور دهید.
۳. انتهای پهن را از پشت انتهای باریک، به صورت افقی و از راست به چپ عبور دهید.
۴. انتهای پهن را به صورت افقی از جلوی گره و از راست به چپ ببرید. انگشت خود را در زیر این نوار افقی قرار دهید.
۵. نوک انتهای پهن را از زیر حلقه دور گردن به سمت بالا ببرید. 
۶. انتهای پهن را از طریق حلقه‌ای که با انگشت خود باز نگه داشته اید، عبور دهید.
۷. انتهای پهن را کاملا از حلقه عبور داده و گره را محکم کنید.
۸. برای سفت کردن گره، با یک دست به آرامی گره را نگه داشته و با دست دیگر، انتهای باریک را بکشید.

 

 

گره چهار در دست یکی از محبوب‌ترین گره‌های کراوات برای افراد مبتدی است. نه تنها یادگیری این گره آسان بوده، بلکه یکی از قدیمی‌ترین گره‌های کراوت است. گفته می‌شود سوارکاران بریتانیایی، این گره را ابداع کرده اند تا بتوانند در حالی که افسار ۴ اسب را گرفته اند، شال گردن‌های خود را نیز گره بزنند.
این گره نیاز به کمترین طول کراوات دارد، و انتخابی عالی برای مردان قد بلندی است که از کراوات‌هایی با طول عادی استفاده می‌کنند. شکل باریک‌تر آن مناسب برای یقه‌هایی با پهنای کم و یقه‌های دکمه دار است.

 

۳. گره نیمه ویندسور

 

آموزش کراوات بستن به 18 روش

 

آموزش بستن کراوات گره نیمه ویندسور

۱. کراوات را به دور یقه خود بیاندازید. انتهای پهن آن در سمت راست و به سمت ران شما آویزان و انتهای باریک در سمت چپ و در اطراف قفسه سینه باشد.
۲. انتهای پهن را از جلوی انتهای باریک و از راست به چپ برده به طوری که شکلی شبیه به حرف X در زیر چانه شما تشکیل شود.
۳. انتهای پهن کراوات را به صورت افقی در پشت انتهای باریک حلقه کنید.
۴. انتهای پهن را از داخل حفره X بالا برده و آن را بکشید.
۵. انتهای پهن را با دست راست خود نگه داشته و آن را از جلوی انتهای باریک و از سمت راست به چپ ببرید.
۶. با دست چپ، مثلث ایجاد شده را نگه داشته، انتهای پهن را به سمت سینه خود برده و از پشت حلقه، آن را از روی X عبور دهید.
۷. با استفاده از انگشت اشاره دست چپ خود، مثلثی که در حال حاضر بر روی X تشکیل شده است را باز کرده و انتهای پهن را کامل بکشید.
۸. برای تنظیم طول کراوات، گره را به سمت یقه خود کشیده و انتهای باریک کراوات را به سمت پایین بکشید. برای اطمینان از صاف و متعادل بودن حلقه، ممکن است نیاز به تنظیم حلقه افقی داشته باشید.

 

 

همانند گره چهار در دست، گره نیمه ویندسور نیز مناسب برای افراد مبتدی است. این گره، انتخابی مناسب برای کراوات‌هایی با عرض متوسط و ضخیم بوده و این گره محبوب و پرکاربرد است. از آنجایی که گره نیمه ویندسور نسبت به گره بزرگتر ویندسور، نیاز به کمترین طول کراوات دارد، بنابراین، انتخابی مناسب برای مردان قد بلندی است که از کراوات‌هایی با طول عادی استفاده می‌کنند.

 

۴. گره کامل ویندسور

 

آموزش کراوات بستن به 18 روش

 

آموزش بستن کراوات گره کامل ویندسور

۱. کراوات را به دور یقه خود بیاندازید. انتهای پهن در سمت راست و حدود ۴ الی ۶ اینچ پایین‌تر از کمربند قرار بگیرد.
۲. انتهای پهن را به صورت افقی از جلوی انتهای باریک عبور داده، و شکلی شبیه به حرف X را درست در زیر چانه خود ایجاد کنید.
۳. انتهای پهن را از زیر حلقه گردن بالا برده، به طوری که از سمت بالا و از پشت X بیرون بیاید. از انگشت خود برای نگه داشتن X استفاده کنید.
۴. انتهای پهن را به سمت پایین بکشید.
۵. انتهای پهن را در پشت گره برده و آن را به صورت افقی و از راست به چپ ببرید.
۶. نوک انتهای پهن را به سمت بالا چرخانده و آن را به صورت مورب در جلوی گره بکشید.
۷. انتهای پهن را در بالای حلقه دور یقه، حلقه کرده و آن را به سمت پایین بیاورید. انتهای پهن باید در سمت چپ انتهای باریک قرار بگیرد.  
۸. انتهای پهن را به صورت افقی از جلوی گره و از چپ به راست ببرید. در این حالت، یک نوار افقی تشکیل می‌شود. انگشت خود را میان آن قرار داده و در محل نگه دارید.
۹. یک بار دیگر، انتهای پهن را از زیر حلقه دور یقه بالا ببرید. 
۱۰. انتهای پهن را به سمت پایین چرخانده و نوک آن را از طریق حلقه افقی که با انگشت خود در مرحله ۸ نگه داشته بودید، رد کنید.
۱۱. انتهای پهن را کامل به سمت پایین کشیده و هر گونه چروک در گره را صاف کنید.

 

 

گره کامل ویندسور به شکل یک مثلث بزرگ و متقارن است که برای یقه‌های پهن و مردانی که گردن بلندی دارند، مناسب است. برای این نوع گره، به کراواتی با طول بلند (۶۱ تا ۶۴ اینچ) نیاز خواهد بود. 

 

۵. گره نیکی

 

آموزش کراوات بستن به 18 روش

 

آموزش بستن کراوات گره نیکی

۱. کراوات را به دور یقه خود انداخته، به طوری که درز آن به سمت خارج و انتهای پهن آن در سمت چپ شما باشد؛ حدود دو اینچ پایین‌تر از موقعیت مورد نظرتان.
۲. انتهای پهن را از زیر انتهای باریک عبور داده و شکلی شبیه به حرف X را در زیر چانه خود ایجاد کنید.
۳. انتهای پهن را از جلوی حلقه دور یقه عبور داده، سپس، آن را از داخل حلقه بیرون بکشید به طوری که در سمت چپ انتهای باریک قرار بگیرد.  
۴. نوک انتهای پهن را به صورت افقی در جلوی گره قرار دهید. انگشت خود را در زیر نوار افقی به وجود آمده در جلوی گره قرار دهید.
۵. نوک انتهای پهن را از زیر حلقه دور یقه بالا بیاورید. 
۶. نوک انتهای پهن را از داخل حلقه افقی که در مرحله ۴ ایجاد کرده اید، عبور دهید.
۷. انتهای پهن را کاملا به سمت پایین کشیده و آن را محکم بکشید.
۸. برای تنظیم گره، با یک دست گره را نگه داشته و با دست دیگر انتهای باریک را بکشید.

 

 

۶. گره پاپیونی

 

آموزش کراوات بستن به 18 روش

 

آموزش بستن کراوات گره پاپیونی

۱. پاپیون را به دور گردن خود انداخته به طوری که درز آن به سمت پایین و طرف راست بلندتر از طرف چپ باشد.
۲. انتهای راست را روی انتهای چپ قرار داده، و شکلی شبیه به حرف X را در زیر چانه خود ایجاد کنید.
۳. انتهای بلندتر را پشت حرف X حلقه کرده تا گره‌ای ساده ایجاد شود. آن را محکم کشیده و انتهای بلندتر را بر روی شانه خود بیندازید.
۴. انگشت اشاره خود در پهن‌ترین قسمت از منحنی انتهای کوتاه‌تر قرار داده و برای ایجاد حالت پاپیون آن را تا بزنید. نوک جمع شده را در میان یقه خود قرار داده به طوری که انتهای کوتاه‌تر تا جای ممکن به گردن شما نزدیک باشد.
۵. با انگشت اشاره و شست دست چپ خود، حالت پاپیونی به وجود آمده را بالا نگه داشته، انتهای بلندتر را مستقیما از روی انتهای کوتاه‌تر در وسط پاپیون پایین بیاورید.
۶. با استفاده از دست راست خود، پشت انتهای بلندتر را به سمت سینه خود چرخانده، تای ایجاد شده را فشرده و برای درست کردن پاپیون، لبه را دولا کنید.
۷. لبه جمع شده در انتهای بلندتر را در پشت لبه جمع شده در انتهای کوتاه‌تر قرار داده و آن را از طریق حلقه کوچکی که قبلا در پشت گره ایجاد کرده اید، عبور دهید.
۸. با قرار گرفتن پاپیون ها در جای خود، حلقه‌های پشت آن‌ها را کشیده تا خط عمود جلوی گره محکم شود.
۹. جلوی گره را با یک انگشت نگه داشته و پاپیون ها را تا زمانی که متقارن شوند، حرکت دهید.
۱۰. تنظیمات نهایی را انجام دهید. اطمینان حاصل کنید که پاپیون به صورت صاف و افقی بر روی ترقوه شما قرار گرفته باشد.

 

 

 ۷. گره کلوین

 

آموزش کراوات بستن به 18 روش

 

آموزش بستن کراوات گره کلوین

۱. کراوات را به دور یقه خود انداخته، به طوری که درز آن به سمت خارج و انتهای پهن آن در سمت چپ شما باشد؛ دو یا سه اینچ پایین‌تر از موقعیت مورد نظرتان.
۲. انتهای پهن را از زیر انتهای باریک و از چپ به راست عبور دهید تا شکلی شبیه به حرف X در زیر چانه شما تشکیل شود.
۳. انتهای پهن را از جلوی گره و از راست به چپ بیاورید. آن را به دور انتهای باریک چرخانده، و آن را از چپ به راست در پشت گره ببرید.
۴. سپس، انتهای پهن را به صورت افقی از جلوی گره و از راست به چپ دوباره عبور دهید. یک انگشت خود را در زیر نوار افقی ایجاد شده قرار دهید.
۵. انتهای پهن را به سمت بالا و از زیر حلقه دور یقه عبور دهید.
۶. نوک انتهای پهن را از طریق حلقه افقی که در مرحله ۴ ایجاد کرده اید، عبور دهید (نه آن حلقه‌ای که در مرحله ۳ ایجاد کرده اید).
۷. انتهای پهن را کاملا از داخل حلقه پایین کشیده و گره را محکم کنید.
۸. برای محکم کردن کراوات، گره را با یک دست گرفته و با دست دیگر به آرامی انتهای باریک را بکشید.

 

 

۸. گره پرات

 

آموزش کراوات بستن به 18 روش

 

آموزش بستن کراوات گره پرات

۱. کراوات را به دور یقه خود انداخته، به طوری که درز آن به سمت خارج و انتهای پهن آن در سمت چپ شما باشد؛ یک یا دو اینچ پایین‌تر از موقعیت مورد نظرتان.
۲. انتهای پهن را از زیر انتهای باریک عبور داده تا شکلی شبیه به حرف X در زیر چانه شما تشکیل شود.
۳. انتهای پهن را از داخل حلقه عبور دهید.
۴. انتهای پهن را کاملا به سمت پایین کشیده و نوک آن را به طوری که به سمت چپ باشد، برگردانید.
۵. انتهای پهن را به صورت افقی در جلوی گره قرار دهید (از راست به چپ). یک انگشت خود را بر روی نوار افقی ایجاد شده قرار دهید.
۶. انتهای پهن را از زیر حلقه به سمت بالا ببرید.
۷. نوک انتهای پهن را به سمت پایین و به طور مستقیم بر بالای انتهای باریک قرار دهید.
۸. انتهای پهن را به طور کامل از نوار افقی پایین کشیده و آن را کاملا محکم کنید.
۹. برای محکم کردن کراوات، گره را با یک دست گرفته و با دست دیگر به آرامی انتهای باریک را بکشید. 

 

 

۹. گره سنت اندرو

 

آموزش کراوات بستن به 18 روش

 

آموزش بستن کراوات گره سنت اندرو

۱. کراوات را به دور یقه خود انداخته، به طوری که درز آن به سمت خارج و انتهای پهن آن در سمت چپ شما باشد؛ دو یا سه اینچ پایین‌تر از موقعیت مورد نظرتان.
۲. انتهای پهن را به صورت افقی از زیر انتهای باریک عبور داده و شکلی شبیه به حرف X را در زیر چانه خود ایجاد کنید.
۳. انتهای پهن را به صورت افقی در جلوی انتهای باریک قرار دهید.
۴. انتهای پهن را به دور انتهای باریک حلقه کرده و آن را به صورت افقی از پشت انتهای باریک و از چپ به راست عبور دهید.
۵. انتهای پهن را به صورت عمودی و از جلوی گره بالا برده، سپس آن را پشت گره پایین بیاورید.
۶. انتهای پهن را از سمت چپ انتهای باریک بیرون بیاورید.
۷. انتهای پهن را از جلوی گره و از چپ به راست ببرید. با انگشت خود، نوار افقی تشکیل شده را نگه دارید.
۸. در پایان، انتهای پهن را از پشت گره بالا آورده و آن را از داخل حلقه افقی که در مرحله ۷ ایجاد کرده اید، عبور دهید.
۹. انتهای پهن را کاملا پایین کشیده و با یک دست گره را نگه داشته و با دست دیگر، انتهای باریک را به آرامی بکشید.

 

 

۱۰. گره بالتوس

آموزش کراوات بستن به 18 روش

 

آموزش بستن کراوات گره بالتوس

۱. یک کراوات بلند را به دور گردن خود انداخته، به طوری که درز آن به سمت بالا و انتهای پهن آن در سمت چپ شما باشد؛ انتهای پهن باید حداقل تا وسط ران و انتهای باریک تا مرکز سینه برسد.
۲. انتهای باریک را روی انتهای پهن قرار دهید.
۳. انتهای پهن را از جلو به سمت بالا آورده، آن را از پشت انتهای باریک عبور دهید.
۴. انتهای پهن را از جلو بالا آورده و روی انتهای باریک حلقه کنید، این بار بر روی سمت چپ گره تشکیل شده. 
۵. انتهای پهن را از پشت انتهای باریک و از سمت راست آن پایین بکشید.
۶. انتهای پهن را به سمت بالا کشیده و آن را بر روی مرکز گره حلقه کنید.
۷. اکنون، انتهای پهن را از پشت گره پایین آورده، و از راست به چپ عبور دهید.
۸. انتهای پهن را به صورت افقی از جلوی گره و از چپ به راست عبور دهید.
۹. انتهای پهن را از پشت گره به سمت بالا بیاورید. نوار افقی ایجاد شده را کمی شل بگیرید.
۱۰. انتهای پهن را از داخل نوار افقی عبور دهید.
۱۱. برای تنظیم کراوات، به آرامی انتهای باریک را پایین کشیده در حالی که با دست دیگر، گره را نگه داشته اید. در حالت ایده آل، کراوات زیر گره باید کاملا پهن باشد، با این حال بستگی به خط کمربند شما دارد.

 

 

توصیه می‌شود از گره بالتوس در مجالس و رویداد‌های هنری استفاده کنید.

 

۱۱. گره هانوفر

 

آموزش کراوات بستن به 18 روش

 

آموزش بستن کراوات گره هانوفر

۱. کراوات را به دور یقه خود انداخته، به طوری که درز آن به سمت خارج و انتهای پهن آن در سمت چپ شما باشد؛ ۴ یا ۵ اینچ پایین‌تر از موقعیت مورد نظرتان.
۲. انتهای پهن را از زیر انتهای باریک و از چپ به راست عبور داده و حرف X را ایجاد کنید.
۳. انتهای پهن را از جلوی انتهای باریک و از راست به چپ عبور دهید. با یک دست، گره تشکیل شده را نگه دارید.
۴. انتهای پهن را از طریق حلقه دور گردن بالا بیاورید.
۵. انتهای پهن را کامل به سمت پایین برده و آن را بکشید. دقت کنید آن را از داخل نوار افقی که در مرحله ۴ ایجاد کرده اید، عبور ندهید.
۶. انتهای پهن را از راست به چپ و از پشت گره عبور دهید.
۷. انتهای پهن را به سمت بالا و به صورت مورب از وسط عبور دهید.
۸. انتهای پهن را از حلقه عبور داده، به طوری که از پشت گره و از سمت راست شما آویزان شود.
۹. انتهای پهن را به صورت افقی از راست به چپ بیاورید. در این حالت، دومین نوار افقی تشکیل می‌شود که با انگشت، زیر آن را نگه دارید.
۱۰. سپس، انتهای پهن را به سمت بالا کشیده و یک بار دیگر از زیر حلقه دور یقه عبور دهید.
۱۱. انتهای پهن را از داخل نوار افقی کاملا پایین کشیده و آن را محکم کنید.

 

 

۱۲. گره پلاتسبورگ

 

آموزش کراوات بستن به 18 روش

 

آموزش بستن کراوات گره پلاتسبورگ

۱. کراوات را به دور یقه خود انداخته، به طوری که درز آن به سمت خارج و انتهای پهن آن در سمت چپ شما باشد؛ ۴ یا ۵ اینچ پایین‌تر از موقعیت مورد نظرتان.
۲. انتهای پهن را از زیر انتهای باریک عبور داده و حرف X را ایجاد کنید. حرف X را نگه داشته و نوک انتهای پهن را از جلوی حلقه دور یقه بالا بیاورید.
۳. انتهای پهن را از داخل حلقه عبور داده و آن را به طرف چپ خود برگردانید.
۴. انتهای پهن را به سمت بالا قرار دهید.
۵. انتهای پهن را از جلوی حلقه بالا آورده به طوری که هنوز در سمت چپ انتهای باریک باشد.
۶. انتهای پهن را از داخل حلقه پایین آورده، به طوری که در سمت راست شما قرار بگیرد.
۷. انتهای پهن را به صورت افقی از جلوی گره و از راست به چپ ببرید. انگشت خود را در زیر نوار افقی ایجاد شده قرار دهید.
۸. انتهای پهن را از پشت حلقه به سمت بالا بیاورید.
۹. انتهای پهن را از نوار افقی پایین کشیده و آن را کاملا محکم کنید.
۱۰. برای تنظیم کراوات، با یک دست گره را نگه داشته و با دست دیگر، انتهای باریک را بکشید.

 

 

۱۳. گره گرنچستر

 

آموزش کراوات بستن به 18 روش

 

آموزش بستن کراوات گره گرنچستر

۱. کراوات را به دور یقه خود انداخته، به طوری که درز آن به سمت خارج و انتهای پهن آن در سمت چپ شما باشد؛ ۴ یا ۵ اینچ پایین‌تر از موقعیت مورد نظرتان.
۲. انتهای پهن را از زیر انتهای باریک عبور داده و حرف X را ایجاد کنید.
۳. انتهای پهن را به صورت افقی و از راست به چپ از جلوی انتهای باریک حلقه کنید.
۴. سپس، انتهای پهن را از سمت چپ به راست و از پشت انتهای باریک حلقه کنید.
۵. اکنون، انتهای پهن را از جلو و از راست به چپ حلقه کنید. با انگشت، نوار افقی ایجاد شده را نگه دارید.
۶. انتهای پهن کراوات را از زیر حلقه دور یقه عبور دهید.
۷. انتهای پهن را پایین کشیده و بگذارید در جلوی گره بیفتد. با استفاده از انگشت، نوار را در محل خود نگه دارید.
۸. انتهای پهن را از پشت گره و از راست به چپ حلقه کنید.
۹. انتهای پهن را در جلوی گره و از چپ به راست حلقه کرده و با انگشت، نوار افقی ایجاد شده را نگه دارید.
۱۰. انتهای پهن را از زیر حلقه دور یقه بالا بیاورید.
۱۱. انتهای پهن را از نوار افقی، پایین کشیده و آن را محکم کنید.

 

 

۱۴. گره ویکتوریا

 

آموزش کراوات بستن به 18 روش

 

آموزش بستن کراوات گره ویکتوریا

۱. کراوات را به دور یقه خود انداخته، به طوری که درز آن به سمت داخل و انتهای پهن آن در سمت چپ شما باشد؛ حدود ۲ یا ۳ اینچ پایین‌تر از موقعیت مورد نظرتان.
۲. انتهای پهن را به صورت افقی از جلوی انتهای باریک و سپس از پشت آن عبور دهید.
۳. انتهای پهن را دوباره از جلو و از چپ به راست عبور دهید.
۴. انتهای پهن را از پشت گره و از راست به چپ عبور دهید.
۵. انتهای پهن را برای بار سوم از جلو عبور داده و انگشت خود را در زیر نوار افقی ایجاد شده قرار دهید.
۶. انتهای پهن را از زیر حلقه بالا بیاورید.
۷. انتهای پهن را از داخل نوار افقی عبور دهید.
۸. انتهای پهن را محکم کنید. برای تنظیم کراوات، با یک دست گره را نگه داشته و با دست دیگر به آرامی انتهای باریک را بکشید.

 

 

۱۵. گره کافه

 

آموزش کراوات بستن به 18 روش

 

آموزش بستن کراوات گره کافه

۱. کراوات را به دور یقه خود انداخته، به طوری که درز آن به سمت داخل و انتهای پهن آن در سمت راست شما باشد؛ حدود نیم اینچ پایین‌تر از موقعیت مورد نظرتان.
۲. انتهای باریک را از روی انتهای پهن عبور داده و شکل X را ایجاد کنید. سپس، انتهای باریک را از حلقه‌ای که در پشت X ایجاد کرده اید، بالا بیاورید.
۳. انتهای باریک را از بالای گره عبور دهید.
۴. انتهای باریک را از پشت گره و از چپ به راست بکشید.
۵. سپس، انتهای باریک را از جلو و از راست به چپ عبور دهید.
۶. اکنون، انتهای باریک را از پشت گره و از داخل حلقه دور گردن بالا بیاورید. در این حالت، یک نوار افقی در جلوی گره تشکیل خواهد شد.
۷. انتهای باریک را در جلوی گره انداخته، به طوری که آویزان شود.
۸. انتهای باریک را کمی به سمت چپ انتهای پهن کشیده، سپس، آن را در پشت گره چرخانده و از چپ به راست عبور دهید.
۹. انتهای باریک را از جلوی گره بالا آورده، به طوری که نوک آن به سمت بالا و به طرف شانه چپ شما باشد.
۱۰. انتهای باریک را از داخل حلقه دور یقه و از پشت گره گذرانده، به طوری که در سمت چپ انتهای پهن قرار بگیرد.
۱۱. انتهای باریک را محکم سفت کرده و مرکز گره را تنظیم کنید. 
۱۲. انتهای پهن را به سمت جلو و بالا ببرید. می‌توانید آن را بر روی شانه خود بیاندازید.
۱۳. انتهای باریک را به سمت بالا برده و آن را از داخل حلقه افقی در پشت گره عبور دهید.
۱۴. انتهای باریک را کاملا از حلقه به سمت پایین کشیده و آن را محکم کنید.
۱۵. دو انتهای کراوات را به سمت پایین برگردانید.
۱۶. برای تنظیم کراوات، با یک دست گره را نگه داشته و با دست دیگر، انتهای پهن را بکشید.

 

 

۱۶. گره الدرج

 

آموزش کراوات بستن به 18 روش

 

آموزش بستن کراوات گره الدرج

۱. کراوات را به دور یقه خود انداخته، به طوری که انتهای پهن آن در سمت راست شما باشد؛ دقیقا همان جایی که می‌خواهید پس از اتمام کار، کراوات قرار بگیرد.
۲. انتهای پهن را در حدی بفشارید تا یک گودی ایجاد شود و انتهای باریک را به صورت افقی از جلوی انتهای پهن عبور دهید.
۳. انتهای باریک را از پشت صلیب ایجاد شده به صورت افقی از راست به چپ عبور دهید.
۴. انتهای باریک را از داخل حلقه دور یقه عبور دهید.
۵. انتهای باریک را به صورت افقی بر روی انتهای پهن بکشید.
۶. نوک انتهای باریک را از داخل حلقه به سمت بالا آورده، آن را بالای گره قرار داده، و از سمت چپ به راست به صورت مورب، پایین بکشید. آن را به سمت پایین بکشید تا یک نوار مورب در سمت راست گره ایجاد شود.
۷. انتهای باریک را از پشت گره بیرون آورده و از طریق نوار مورب بالا بیاورید.
۸. آن را محکم بکشید تا یک نوار مورب در هر طرف ایجاد شود.
۹. انتهای باریک را مستقیم به سمت بالا برده، سپس، آن را از زیر حلقه دور یقه پایین آورده، به طوری که در سمت راست گره قرار بگیرد.
۱۰. انتهای باریک کراوات را بالا آورده و دور دایره اطراف یقه حلقه کنید. کمی این قسمت را شل بزارید.
۱۱. نوک انتهای باریک را به سمت پایین و چپ برده و از زیر حلقه دور گردن، به سمت بالا بیاورید.
۱۲. انتهای باریک را در بالای حلقه دور یقه قرار دهید.
۱۳. باقی انتهای باریک را از دیدرس خارج کنید. می‌توانید آن را در پشت انتهای پهن قرار داده یا به صورت افقی آن را در زیر حلقه دور گردن قرار دهید. برای محکم کردن کراوات، انتهای پهن را کشیده و نوار‌های مورب را تنظیم کنید.

 

 

این یک گره بسیار پیچیده است که نشان می‌دهد شما در بستن کراوات مهارت دارید.

 

۱۷. گره ترینیتی

 

آموزش کراوات بستن به 18 روش

 

آموزش بستن کراوات گره ترینیتی

۱. کراوات را به دور یقه خود انداخته، به طوری که درز آن به سمت داخل و انتهای پهن آن در سمت راست شما باشد؛ دقیقا جایی که می‌خواهید پس از اتمام کار، کراوات قرار بگیرد.
۲. انتهای باریک را به صورت مورب از جلوی انتهای پهن عبور داده و حرف X را درست کنید. آن را از زیر حلقه دور گردن بالا بیاورید.
۳. انتهای باریک را در بالای حلقه قرار دهید.
۴. انتهای باریک را به طور افقی از پشت انتهای پهن عبور دهید.
۵. انتهای باریک را از بالای حلقه دور یقه عبور دهید.
۶. نوک انتهای باریک را به سمت پایین برده و از زیر حلقه دور گردن خارج کنید. از سمت راست گره فاصله داشته باشد.
۷. انتهای باریک را به صورت افقی از جلوی گره و از راست به چپ ببرید. یک انگشت را در زیر نوار افقی ایجاد شده قرار دهید.
۸. انتهای باریک را از زیر حلقه دور یقه، بالا آورده و از داخل نوار افقی پایین بیاورید. یک انگشت را در زیر انتهای باریک درست بالای گره قرار دهید.
۹. انتهای باریک را از پشت انتهای پهن و از راست به چپ عبور دهید.
۱۰. نوک انتهای باریک را از حلقه دور یقه و از داخل حلقه کوچک عمودی که در مرحله ۸ ایجاد کره اید، بالا بیاورید.
۱۱. انتهای باریک را کاملا از حلقه عمودی رد کرده، همچنان گوشه ها، مورب، به سمت بالا و در طرف راست شما باشند، و آن را به سمت پایین محکم کنید.
۱۲. گره را محکم کنید. انتهای باریک را یا پشت انتهای پهن یا زیر حلقه دور یقه پنهان کنید.

 

 

۱۸. گره کریستنسن

 

آموزش کراوات بستن به 18 روش

 

آموزش بستن کراوات گره کریستنسن

۱. کراوات را به دور یقه خود انداخته، به طوری که انتهای پهن آن در سمت چپ شما باشد؛ حدود ۴ تا ۶ اینچ پایین‌تر از موقعیت مورد نظرتان.
۲. انتهای پهن را به صورت افقی از جلوی انتهای باریک و از چپ به راست عبور دهید.
۳. انتهای پهن را از پشت انتهای باریک به صورت افقی و از راست به چپ ببرید.
۴. انتهای پهن را از جلوی حلقه دور یقه بالا بیاورید.
۵. انتهای پهن را از پشت حلقه دور یقه پایین برده، و آن را در طرف راست انتهای باریک قرار دهید.
۶. انتهای پهن را از جلوی نوار افقی مورب که در مرحله ۵ ایجاد کرده اید، عبور دهید. انگشت خود را در زیر نوار افقی تشکیل شده قرار دهید.
۷. انتهای پهن را از پشت گره و از چپ به راست بکشید.
۸. انتهای پهن را از جلو، درست از بالای نوار افقی که در مرحله ۶ درست کرده اید، عبور دهید. (انگشت خود را همچنان بر روی نوار نگه دارید). با انگشت، هر دو نوار افقی را کمی دور از یقه نگه دارید.
۹. انتهای پهن را از زیر حلقه دور یقه بالا بیاورید.
۱۰. انتهای پهن را از پشت هر دو نوار افقی پایین آورده و آن را بکشید.
۱۱. با نگه داشتن گره با یک دست، گره را بکشید. سپس، به آرامی با دست دیگر، انتهای باریک را بکشید. با انگشت خود خطوط مورب را صاف کرده تا شکل X گره کاملا پیدا شود.

 

 

آیا روش دیگری برای کروات بستن بلدید؟ تجربیات خود را با ما و سایر مخاطبان ستاره در انتهای این صفحه در بخش “ارسال نظر” به اشتراک بگذارید.
مطلب بهترین روش‌های ست کردن کراوات با پیراهن را نیز در ستاره ببینید.نظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور