پشیمانی بازیگر “متری شیش و نیم” از بازی در این فیلم (فیلم)

گیتی قاسمی بازیگر فیلم "متری شیش و نیم" در مصاحبه جنجالی خود از کارگردان این فیلم انتقاد کرد و در نهایت عنوان نمود که از بازی کردن در این فیلم پیشمان است.

ستاره
Logo