رقصیدن غول برره با اعضای یک مرکز توانبخشی (فیلم)

احمد ایراندوست به تازگی ویدیویی را از حضورش در یک مرکز توانبخشی و رقص و شادی با اعضای این مرکز در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.

ستاره | سرویس چهره‌ها – پیش از این نیز احمد ایراندوست کلیپ شادی را از حضورش در یک مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست و معلول در شهریار منتشر کرده بود. 


احمد ایراندوست:

«ای ی ی ی جان چه ذوقی کردن چه ساده میشه دلی رو خوش کرد مرکز توانبخشی شهر قدس اویژ….چشم هام عمل کرده بودم با عینگم»

فال حافظ آنلاین بگیرید!

ستاره
Logo