مجموعه متن درباره خیانت عاشقانه

با مجموعه‌ای از متن و نوشته خیانت عاشقانه همراه ما باشید. گلچین متن درباره خیانت جدید که باید آن را بخوانید.

ستاره | سرویس سرگرمی – مجموعه متن درباره خیانت عاشقانه را در این مطلب بخوانید.

 

مجموعه اس ام اس خیانت + عکس خیانت عاشقانه

 

متن درباره خیانت

روزهـــا … ﻣﺎﻩ ﻫــﺎ … ﺳﺎﻝ ﻫــﺎ ﺧﻮﺍﻫــــﺪ ﮔﺬﺷــــﺖ …
ﻭ ﻣــــﻦ ﺗــــﻮ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫــــﻢ ﺑﺨﺸﯿــــﺪ …
ﺍﻣــــﺎ ﺗــــﻮ …!ﺧــــﻮﺩﺕ ﺭﻭ ﺑﺎﺑـــﺖ ﺗﻤــﺎﻡ” ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﻫﺎﯾــــﺖ “ﺧﻮﺍﻫــﯽ ﺑﺨﺸﯿــــﺪ …..؟!
 
*
 
بنـدبنــدِ وجـــودم بـــه لـــرزه درمــــی آیـد
وقــــتی تـــصور میکنم عشقـــم
“عزیزم” هــآیش رآ در گـــوش دیگـــری زمزمـ ه می کـند.
 
*
می دانی ؟ به رویت نیاوردم !
از همان زمانی که جای تو به من گفتی : شما
فهمیدم پای او در میان است
 
*
 
یک تلنگر هم کافی بود
برای اینکه بشکنم
به هر حال ممنون از مشتت
 
*
 
ای نا رفیق
به کدامین گناه ناکرده
تازیانه می زنی بر اعتمادم؟
زیر پایم را زود خالی کردی
سلام پر مهرت را باور کنم
یا پاشیدن زهر نا مردیت را؟

 

مجموعه اس ام اس خیانت + عکس خیانت عاشقانه

 

مرا هرگز نباشد بیمی از مشت
برادر جان مرا نامردمی کشت
فتوت پیشه خندد روی در روی
زند نامرد ناکـــس خنجر از پشت
 
*
 
محبت به نامرد ، کردم بسی
محبت نشاید به هر نا کسی
تهی دستی و بی کسی درد نیست
که دردی چو دیدار نامرد نیست
 
*
خنجری از پشت در قلبم فرو رفت
پشت سرم را نگاه کردم کسی جز تو نبود
 
*

به نامردی نامردان قسم جانا که نامردی
که نامردان خجل گشتند از بس که تو نامردی
 
*
 
به نامردمان مهر کردم بسی
نچیدم گل مردمی از کسی
بسا کس که از پا در افتاده بود
سراسر توان را زکف داده بود
به حیلت گری خنجر از پشت زد
بخونم ز نامردی انگشت زد

 

مجموعه اس ام اس خیانت + عکس خیانت عاشقانه

 

گمان کردم که با من همدل و همراه و همدردی
به مردی با تو پیوستم ندانستم که نامردی
 
*
 
شک کرده بـودم کسی بین ماست
حالا یقین دارم من بین دو نفر بودم
چقدر تفاوت وجود داشت بین واقعیت و طرز فکر من
 

ستاره
Logo