پدر شدن مهران غفوریان (فیلم‌ها و پیام‌های تبریک)

خبر پدر شدن مهران غفوریان دیروز به سرعت در فضای مجازی منتشر شد. سپند امیرسلیمانی اولین نفری بود که با انتشار ویدیویی در صفحه اینستاگرام خود این خبر را رسانه‌ای کرد.

ستاره | سرویس چهره‌ها – با انتشار این خبر، بسیاری از چهره های هنری کشور تولد هانا، دختر مهران غفوریان، را به او و همسرش تبریک گفتند.

 

پدر شدن مهران غفوریان (فیلم‌ها و پیام‌های تبریک)

 

پدر شدن مهران غفوریان (فیلم‌ها و پیام‌های تبریک)

 

پدر شدن مهران غفوریان (فیلم‌ها و پیام‌های تبریک)

 

پدر شدن مهران غفوریان (فیلم‌ها و پیام‌های تبریک)

 

پدر شدن مهران غفوریان (فیلم‌ها و پیام‌های تبریک)

 

پدر شدن مهران غفوریان (فیلم‌ها و پیام‌های تبریک)

 

پدر شدن مهران غفوریان (فیلم‌ها و پیام‌های تبریک)

 

پدر شدن مهران غفوریان (فیلم‌ها و پیام‌های تبریک)

 

پدر شدن مهران غفوریان (فیلم‌ها و پیام‌های تبریک)

 

پدر شدن مهران غفوریان (فیلم‌ها و پیام‌های تبریک)

 

پدر شدن مهران غفوریان (فیلم‌ها و پیام‌های تبریک)

 

پدر شدن مهران غفوریان (فیلم‌ها و پیام‌های تبریک)

 

پدر شدن مهران غفوریان (فیلم‌ها و پیام‌های تبریک)

 

پدر شدن مهران غفوریان (فیلم‌ها و پیام‌های تبریک)

 

پدر شدن مهران غفوریان (فیلم‌ها و پیام‌های تبریک)

 

پدر شدن مهران غفوریان (فیلم‌ها و پیام‌های تبریک)

 

پدر شدن مهران غفوریان (فیلم‌ها و پیام‌های تبریک)

 

پدر شدن مهران غفوریان (فیلم‌ها و پیام‌های تبریک)

 

پدر شدن مهران غفوریان (فیلم‌ها و پیام‌های تبریک)


 
 

مجله اینترنتی ستاره، این قدم نورسیده را به مهران غفوریان و همسر محترمش تبریک می‌گوید. 


ستاره
Logo