برخورد زشت معاون فروش ایران خودرو با مردم (فیلم)

مصطفی خان کرمی معاون مدیرعامل در بازاریابی و فروش شرکت ایران خودرو، روی آنتن زنده با مردمی که به تاخیر چندماهه خودرو اعتراض داشتند برخورد زننده‌ای انجام داد.

فال حافظ آنلاین بگیرید!

ستاره
Logo