عذرخواهی خیابانی از مردم عمان (فیلم)

جواد خیابانی که چند روزی است صحبتش درباره هواداران عمان جنجال زیادی در فضای مجازی به راه انداخته است دیروز و بین دو نیمه بازی بحرین و عراق درباره این حاشیه بوجود آمده توضیحاتی را ارائه داد.

ستاره
Logo