لیست کتاب‌ های ممنوعه در دوران شاه

مرکز اسناد انقلاب اسلامی به معرفی فهرستی از کتاب‌های ممنوعه در دوران پهلوی پرداخته است. رژیم پهلوی از نشر و توزیع کتبی که با افکار طاغوتی خود مغایرت داشت جلوگیری می‌کرد.

ستاره | سرویس فرهنگ و هنر – در دوره پهلوی دوم افرادی را به اتهام پخش اوراق ممنوعه، مطالب مخالف با سیاست‌های رژیم و اعلامیه‌های مضره بازداشت می‌کردند و بدین ترتیب و با ایجاد یک فضای امنیتی، به نشر کتب و مفاهیم مورد علاقه خود می‌پرداختند. چنین فضایی باعث رشد فرهنگ ستایش از رژیم شده و در ‌‌نهایت به رشد دیکتاتوری کمک می‌کرد. این فرهنگ نه تنها در کتب آن دوران بلکه در مطبوعات و جراید نیز وجود داشت.

 

کتاب‌ های ممنوعه در دوران شاه

به گزارش «مشرق»، در واقع مطبوعات و کتب آن دوران مملو از ستایش و تعریف از شاه، رژیم و دربار پهلوی است. این فرهنگ از سوی دیگر باعث می‌شد تا کاستی‌ها و اشتباهات سیاسی دولت و دستگاه در زیر سایه کلمات ستایش‌آمیز مخفی بماند. در یکی از مکاتبات آجودانی وزارت جنگ در خصوص کتب مضره آمده است: «… به اطلاع کلیه پرسنل از جمله افسران، درجه‌داران و کارمندان برسانند که از خرید و یا مطالعه کتاب‌های مذکور خودداری نمایند.» مرکز اسناد انقلاب اسلامی به معرفی فهرستی از کتبی که در دوران پهلوی به عنوان کتب مضره و ممنوعه شناخته می‌شدند، پرداخته است:

 

لیست کتاب‌های ممنوعه در دوران شاه

 

لیست کتاب‌های ممنوعه در دوران شاه

 

لیست کتاب‌های ممنوعه در دوران شاه

 

لیست کتاب‌های ممنوعه در دوران شاه

 

لیست کتاب‌های ممنوعه در دوران شاه

 

لیست کتاب‌های ممنوعه در دوران شاه

 

لیست کتاب‌های ممنوعه در دوران شاه
 

ستاره
Logo