همخوانی احساسی محسن ابراهیم زاده و شهاب مظفری (فیلم)

شهاب مظفری خواننده سبک پاپ کشور، آهنگ "شب‌های دیوونگی" محسن ابراهیم زاده را بصورت مشترک با وی در کنسرت اجرا کرد.

ستاره
Logo