سرنوشت پیمانکار کودک آزار کرمانی (فیلم)

در چند روز اخیر، ویدیویی در فضای مجازی از بدرفتاری یک پیمانکار شهرداری کرمان با دو کودک گل فروش مننتشر شد که وی در این فیلم اقدام به خوراندن گل نرگس به آنان می‌کند.

 ستاره | سرویس چهره‌ها – پس از انتشار گسترده این فیلم و جریحه‌دار شدن احساسات مردم، پیمانکار خاطی بازداشت و از دو کودک آزاردیده دلجویی شد. 

بنر-هومکا-ستاره


ستاره
Logo