مراحل تصفیه آب در تصفیه خانه

مراحل تصفیه آب در تصفیه خانه شامل آبگیری، آشغالگیری، تصفیه شیمیایی مقدماتی، ته نشینی مقدماتی، توری آب سطحی، هوادهی، لخته سازی، کاهش سختی و ذخیره سازی نهایی آب می‌شود.

مراحل تصفیه آب در تصفیه خانه
ستاره |
سرویس علوم –
در فرآیند قابل آشامیدن ساختن آب، مراحل مختلفی وجود دارد که آب آلوده باید از آن عبور داده شود تا به آب سالم تبدیل شود. آب‌های زیر زمینی در مقایسه با آب‌های سطحی که آلوده‌تر و کدر ترند، آلودگی کمتری دارند و با مقادیر کمی کلر تصفیه می‌شوند. اما آب‌های سطحی به مراحل و فرایند‌های پچیده‌تری نیاز دارند.

مراحل تصفیه آب در تصفیه خانه به صورت زیر است:

۱. آبگیر

در این مرحله آب از منبع آلوده برداشت شده و به تصفیه خانه انتقال داده می‌شود. در مسیر آبگیر فیلتر‌هایی برای گیر انداختن مواد معلق در آب وجود دارد که در این مرحله آب تا حدودی پاکسازی می‌شود. این عمل برای آب‌های زیرزمینی هم انجام می‌شود.

۲. آشغالگیر

برای افزایش کیفیت آب در مراحل بعدی، ذرات معلق بیشتری در این مرحله از آب گرفته می‌شود. با این کار می‌توانیم از ایجاد انسداد و عملکرد نامطلوب در تصفیه خانه جلوگیری کنیم. آشغال‌ها با توجه به سایز و اندازه در آشغال گیر‌های مختلفی قرار می‌گیرند؛ آشغالگیر‌ها در سایز‌های مختلفی وجود دارند: ریز، متوسط و درشت. آشغالگیر‌های درشت‌تر جلوتر از آشغالگیر‌های ریزتر قرار می‌گیرند.

۳. تصفیۀ شیمیایی مقدماتی

انواع جلبک‌ها و گیاهان آبزی در این نوع آب‌ها وجود دارند که به سرعت تکثیر می‌شوند و باعث آلوده شدن و تغییر رنگ، بو و مزه در تمام آب‌های موجود در تصفیه خانه می‌شوند. برای از بین بردن آن‌ها از تصفیه شیمیایی مقدماتی که شامل روش‌های فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی است، استفاده می‌شود.

۴. ته نشینی مقدماتی

در این مرحله، آب در استخر‌های به عمق معمولا ۳ تا ۵ متر قرار میگیرد تا ذرات معلق موجود در آب مثل سنگ ریزه ها، شن و ماسه‌ها در کف ته نشین شود. سرعت انجام این مرحله بسته به اندازه و میزان ذرات معلق و حتی دمای آب، متغیر است.

۵. توری‌های آب‌های سطحی

برای تصفیه آب‌های سطحی از توری‌هایی با سوراخ‌های بسیار ریز (حدودا ۳۰ میکرومتر) استفاده می‌شود. این توری‌ها دارای واحد شستشو هستند که همزمان با وارد کردن موارد میکروب زدا از گرفتگی توری جلوگیری می‌کنند.

۶. هوادهی

برای خارج سازی گاز‌های آلوده و افزودن اکسیژن بیشتر به آب، از این روش استفاده می‌شود. هوادهی به دو صورت است: فرستادن و پمپاژ آب به هوا و دیگری دمیدن هوا به آب. معمولا از این روش‌ها برای آب‌های زیر زمینی که با هوا در تماس نبوده اند و اکسیژن کافی ندارند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۷. انعقاد و لخته سازی

در این مرحله مواد منعقد کننده، موادی که باعث می‌شوند نیروی دافعه بین ذرات معلق از بین برود و به یکدیگر بچسبند و منعقد شوند، به آب اضافه می‌شود. در نتیجه اندازه و وزن و چگالی مواد زیاد شده و به آسانی ته نشین می‌شوند؛ بنابراین ذرات ریزی که در مراحل قبلی از آب جدا نشده اند، در اثر عمل انعقاد به راحتی ته نشین می‌شوند.

۸. کاهش سختی آب

کاهش سختی آب یا به اصطلاح نرم کردن آب، با توجه به میزان سختی آب؛ یا توسط مصرف کننده انجام می‌شود و یا در تصفیه خانه صورت می‌گیرد. نرم کننده‌های خانگی دارای یک سری مبادله گر یونی هستند که برای نرم کردن آب‌های با سختی پایین به کار می‌روند، ولی آب‌هایی که درجه سختی بالایی دارند در تصفیه خانه‌ها با ته نشین شدن شیمیایی و تبادل کننده‌های یونی، نرم می‌شوند.

۹. ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی

آﺧﺮﯾﻦ واﺣﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ واﺣﺪ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی است ﮐﻪ ﭘﺲ از آن آب ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف کنندگان می‌رسد. اﻧﺠﺎم دادن مرحله ضد عفونی کردن، راﺑﻄﻪی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

به نظر شما مراحل گفته شده صحیح است؟ نظرات و دیدگاه‌های خود را درباره تصفیه آب در شهر یا محل زندگی خود در قسمت “ارسال نظر” با ما و سایر مخاطبان ستاره به اشتراک بگذارید.

فال حافظ آنلاین بگیرید!

ستاره
Logo