حمایت مبینا نصیری از آرش ظلی پور (فیلم)

مبینا نصیری، مجری مطرح صدا و سیما در مصاحبه اخیر خود درباره حاشیه ایجاد شده بین آرش ظلی پور و مسعود فراستی در برنامه من و شما، لحن صحبت کردن مسعود فراستی را از ابتدای برنامه نامناسب دانست و آن را مورد انتقاد قرار داد.

ستاره | سرویس چهره ها – در برنامه “من و شما” که حدود یک ماه پیش از شبکه شما پخش شد، درگیری لفظی بین آرش ظلی‌پور و مسعود فراستی موجب شد تا مسعود فراستی استودیوی ضبط برنامه را ترک کند و آرش ظلی‌پور نیز از مجری‌گری برنامه کنار گذاشته شود. 


ستاره
Logo