عیادت لاله صبوری از حسین محب اهری

لاله صبوری، پستی را در اینستاگرام خود از عیادتش از حسین محب اهری منتشر کرد. وی در این پست از خوب بودن حال حسین محب اهری خبر داده است.

ستاره | سرویس چهره‌ها – حسین محب اهری مدتی قبل  به خاطر تشدید بیماری‌اش در بیمارستان بستری شده بود. 

عیادت لاله صبوری از حسین محب اهری


لاله صبوری:

«حال محب اهرى خوب است خدا را صدهزارمرتبه شکر، امیدوار است و ماه … برایش نرگس بردم مثل خودم عاشق نرگس است کلی ادویه‌های خالص مرباى خانگى، اب زرشک و… همراهم کرد ..
خدا برایمان نگهش دارد سالم و سرحال …‌
می‌گفت:: هفته دیگر میایم سر تمرین تاتر قرار است نقش نوح را بازی کنم … زود خوب میشوم و می‌ایم. لطفاً زودتر بهتر شو …»


ستاره
Logo