پاسخ مبینا نصیری به عاشق سینه چاکش (فیلم)

مبینا نصیری مجری جوان صدا و سیما، به حاشیه‌ای که مدتی قبل از طرف یکی از هواداران برایش ایجاد شده بود و به سرعت در فضای مجازی منتشر شد، واکنش نشان داد.

ستاره | سرویس چهره‌ها – چندی پیش جوانی از راه دور برای دیدن مبینا نصیری به صدا و سیما می‌رود و پشت در  صدا و سیما غش می‌کند! فیلم این جوان به سرعت در فضای مجازی دست به دست شد و واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشت. 


ستاره
Logo