سرایت “ژن خوب” به پسر رییس فدراسیون تیراندازی! (فیلم)

اخبار بیست و سی به حواشی ایجاد شده پیرامون انتخاب پسر رییس فدراسیون تیراندازی به عنوان یکی از اعضای تیم ملی واکنش نشان داد و گزارشی از آن تهیه و پخش کرد.

ستاره
Logo