تیکه مجری “پایش” به رییس جمهور (فیلم)

چندر روز پیش خبری مبنی بر قرارگیری داماد رییس جمهور در سمت معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که واکنش‌های منفی زیادی را به دنبال داشت. مجری برنامه پایش نیز از قافله عقب نماند و با معرفی واژه "دامادزادگی/دامادزدگی"، دِین خود را به این موج انتقادی ادا کرد.

ستاره | سرویس چهره‌ها – کامبیز مهدی زاده، داماد رییس جمهور، تنها پس از سه روز از انتصابش از این سمت کناره‌گیری کرد.


ستاره
Logo