انتقاد فواد بابان از مجریان ۲۰:۳۰ (فیلم)

فواد بابان متولد سال ۱۳۳۲، پیشکسوت اخبارگویی کشورمان است. وی در مصاحبه اخیر خود از مجریان اخبار بیست و سی انتقاد کرده و عنوان کرد که سبک اجرای آن‌ها را نمی‌پسندد.

ستاره
Logo