پست اینستاگرام هوشنگ ابتهاج برای محمدرضا شجریان (فیلم)

هوشنگ ابتهاج شاعر بنام کشورمان، ویدیویی را از آخرین اجرای "مرغ سحر" توسط استاد محمدرضا شجریان در اینستاگرام منتشر کرد و درباره روز اجرای کنسرت نوشت.

ستاره | سرویس چهره‌ها – از استاد محمدرضا شجریان آثار ماندگار فراوانی منتشر شده که “مرغ سحر” یکی از معروفترین آن‌هاست. 


هوشنگ ابتهاج:
«این آخرین باری است که طنین «مرغ سحر» در ایران پیچید. تابستانِ 87 در تالار وزارتِ کشور؛ مهمانِ آن کنسرت محمدرضا لطفی بودند و حسین علیزاده. حالا بزرگ‌مردِ آواز در بستر بیماری است و تارنوازِ بزرگ در خاک آرمیده است.»

ستاره
Logo