ترک برنامه زنده توسط مسعود فراستی (فیلم)

مسعود فراستی منتقد سینما، که روز گذشته در برنامه من و شما به مجری گری آرش ظلی پور شرکت کرده بود، پس از کمی درگیری لفظی با مجری برنامه صحبت‌های خود را تمام و برنامه زنده را ترک کرد.

ستاره | سرویس چهره‌ها – مسعود فراستی از چهره‌هایی است که در بسیاری موارد نقدهای او از برخی فیلم‌ها یا چهره‌ها حواشی زیادی را در رسانه بوجود می‌آورد. 


ستاره
Logo