باهنر: دستگیری احمدی نژاد بهترین اتفاق برای اوست!

محمدرضا با هنر دستگیری محمود احمدی‌نژاد را بهترین اتفاق برای وی دانست.

دستگیری احمدی نژاد بهترین اتفاق برای او

ستاره | سرویسی اخبار – محمدرضا باهنر  گفت: من احساس می‌کنم احمدی‌نژاد الان به موقعیتی رسیده است که دارد فریاد می‌زند که بیایید من را بگیرید.

دستگیری آقای احمدی‌نژاد بهترین اتفاق برای وی است.

وی دامه داد: اما نظام بزرگوارتر و زیرک‌تر از آن است که به احمدی نژاد این فرصت را بدهد.

 

احمدی‌نژاد داد می‌زند من را دستگیر کنید

باهنر: احمدی‌نژاد داد می‌زند من را دستگیر کنید

 

منبع: خبرفوری


ستاره
Logo