مبارزه با خشونت علیه زنان به شیوه ارژنگ! (فیلم)

ارژنگ امیرفضلی، بازیگر سینما و تلویزیون کشور، فیلمی را در اینستاگرام خود منتشر کرد و در آن موضوع مبارزه با خشونت علیه زنان را به صورت طنزی تلخ اجرا کرد.

ستاره | سرویس چهره‌ها – روز ۲۵ نوامبر (۴ آذرماه)، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نامگذاری شده است.
 

ارژنگ امیرفضلی:

«به بهانه مبارزه با خشونت علیه زنان –
و به امید ریشه کن شدن خشونت –
و صلح جهانی –
و ارامش –
و روزی که همه درست مدیریت کنند

خود و خانواده و دوستانشان راپ. ن؛ بخور اش به همین خیال باش

دض؛ اش هم که میخوایم بخوریم یا شور است یا انقدر داغ که زباتتمان میسوزد –
مردیم از این همه امید»


ستاره
Logo