پست اینستاگرام محمود شهریاری برای کارگران هفت تپه (فیلم)

محمود شهریاری مجری تلویزیون، با انتشار کلیپی از صحبت‌های خود درباره مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه، حمایت خود را از این کارگران اعلام کرد.

ستاره
Logo