پروفایل‌های خلاقانه با استفاده از قابلیت Time Line فیس بوک

اینکه پروفایل فیس بوک چقدر خلاقانه باشد به سلیقه و ایده هر فرد برمی‌گردد. برای دیدن این پروفایل‌های خلاقانه در قابلیت Time Line فیس بوک با ما همراه باشید.

قابلیت Time Line فیس بوک

ستاره | سرویس تکنولوژی – قابلیت Time Line فیس بوک یک ویژگی جدید شبکه اجتماعی فیس بوک می‌باشد و با وجود اینکه بسیاری از کاربران به این قابلیت عادت نکرده‌اند و یا آن‌ را باعث سردرگمی می‌دانند اما عده‌ای دیگر از کاربران با استفاده از این ویژگی جدید، قابلیت Timeline Cover و کمی خلاقیت برای پروفایل‌های خود چهره‌ای ایجاد نموده‌اند. 

 

قابلیت Time Line فیس بوک

در اینجا مجموعه‌ای از طرح‌های منتخب و بسیار خلاقانه که می‌توانند برای شما نیز الهام بخش باشند را معرفی می‌کنیم.

 

فیس بوک - فیسبوک - شبکه اجتماعی - facebook- تایم لاین - پروفایل فیس بوک

 

فیس بوک - فیسبوک - شبکه اجتماعی - facebook- تایم لاین - پروفایل فیس بوک

 

فیس بوک - فیسبوک - شبکه اجتماعی - facebook- تایم لاین - پروفایل فیس بوک

 

فیس بوک - فیسبوک - شبکه اجتماعی - facebook- تایم لاین - پروفایل فیس بوک

 

فیس بوک - فیسبوک - شبکه اجتماعی - facebook- تایم لاین - پروفایل فیس بوک

 

فیس بوک - فیسبوک - شبکه اجتماعی - facebook- تایم لاین - پروفایل فیس بوک

 

فیس بوک - فیسبوک - شبکه اجتماعی - facebook- تایم لاین - پروفایل فیس بوک

 

فیس بوک - فیسبوک - شبکه اجتماعی - facebook- تایم لاین - پروفایل فیس بوک

 

فیس بوک - فیسبوک - شبکه اجتماعی - facebook- تایم لاین - پروفایل فیس بوک

 

فیس بوک - فیسبوک - شبکه اجتماعی - facebook- تایم لاین - پروفایل فیس بوک

 

فیس بوک - فیسبوک - شبکه اجتماعی - facebook- تایم لاین - پروفایل فیس بوک

 

فیس بوک - فیسبوک - شبکه اجتماعی - facebook- تایم لاین - پروفایل فیس بوک

 

فیس بوک - فیسبوک - شبکه اجتماعی - facebook- تایم لاین - پروفایل فیس بوک

 

فیس بوک - فیسبوک - شبکه اجتماعی - facebook- تایم لاین - پروفایل فیس بوک

 

فیس بوک - فیسبوک - شبکه اجتماعی - facebook- تایم لاین - پروفایل فیس بوک

 

فیس بوک - فیسبوک - شبکه اجتماعی - facebook- تایم لاین - پروفایل فیس بوک

 

فیس بوک - فیسبوک - شبکه اجتماعی - facebook- تایم لاین - پروفایل فیس بوک

 

فیس بوک - فیسبوک - شبکه اجتماعی - facebook- تایم لاین - پروفایل فیس بوک

 

فیس بوک - فیسبوک - شبکه اجتماعی - facebook- تایم لاین - پروفایل فیس بوک 


ستاره
Logo