توضیح مدیر شبکه ۳ درباره علت پخش نشدن نود (فیلم)

رضا رشیدپور در برنامه امروز صبح حالا خورشید، با مدیر شبکه ۳ مصاحبه کرد و در آن از علت پخش نشدن برنامه نود و حواشی مرتبط با آن سوال پرسید.

ستاره
Logo