احکام غسل در ماه رمضان (حیض و جنابت) از نظر سنی و شیعه

احکام غسل در ماه رمضان، شامل حکم غسل حیض در ماه رمضان و احکام غسل واجب یا جتابت در ماه رمضان را در این مطلب بخوانید؛ با نظرات فقهی مراجع تقلید مختلف.

احکام غسل در ماه رمضان (حیض و جنابت) از نظر سنی و شیعه
نسخه صوتی این مطلب را بشنوید! 🎧

ستاره | سرویس مذهبی – در این مطلب به احکام غسل در ماه رمضان خواهیم پرداخت و سوالات و شبهاتی که ممکن است در انجام غسل جنابت، حیض و ارتماسی داشته باشید را از منظر مراجع تقلید مختلف بررسی می کنیم.

 

احکام غسل در ماه رمضان

واضح است که انواع غسل ها در زمان بعد از افطار تا قبل از اذان صبح، مانند روزهای دیگر صورت می گیرد؛ منتهی در ادامه مواردی که در مورد بعد از اذان صبح تا قبل از غروب و افطار می باشد را پاسخ داده ایم:

1. احکام غسل حیض در ماه رمضان

احکام غسل حیض و استحاضه در ماه رمضان – آیت اله خامنه ای

  •  اگر زنی قبل از اذان صبح از حيض يا نفاس پاک شود و براى انجام غسل وقت نداشته باشد، برای روزه ماه رمضان یا قضای آن، بايد تيمم کند و روزه‏ اش صحيح است. (اما اگر بخواهد روزه مستحب يا روزه واجب مثل روزه کفاره و روزه نذرى را بگيرد، بدون تيمم هم روزه ‏اش صحيح است، منتهی مستحب است که احتياط کرده و تيمم کند.
  •  اگر زن غسل حيض يا نفاس را فراموش کرد و بعد از 1 يا چند روز یادش آمد، روزه ‏هايى که گرفته صحيح است.
  • اگر زن قبل از اذان صبح در ماه رمضان از حيض يا نفاس پاک شود و در غسل کردن کوتاهى کند و تا اذان غسل نکند و در تنگى وقت تيمم نیز نکند، روزه‏ اش باطل است.

احکام غسل حیض و استحاضه در ماه رمضان – آیت اله مکارم شیرازی

سوال 1: اگر زنی در ماه رمضان قبل از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود، اما وقت تنگ باشد، وظیفه او چیست؟
پاسخ : اگر در ماه مبارک رمضان پيش از اذان صبح از حيض يا نفاس پاک شدی و براى غسل وقت نداری، تيمّم کن که روزه‏ شما صحيح است؛ امّا اگر براى هيچ کدام از غسل و تيمّم وقت نداشتی، بايد بعداً غسل کرده و روزه ات نيز صحيح است.

سوال 2: اگر زن حائض یا نفساء قبل از اذان صبح پاک شود، اما در انجام غسل کوتاهی کند، روزه او چه حکمی دارد؟
پاسخ : اگر زن قبل از اذان صبح از حيض يا نفاس پاک شود و در غسل کردن کوتاهى کند، بنابر احتياط واجب روزه ‏اش باطل است؛ اما چنانچه کوتاهى نکند، مثلًا منتظر باشد که آب حمّام گرم شود و تا اذان غسل نکند، در صورتى که تيمّم کرده باشد، روزه او صحيح است.

سوال 3: چنانچه زن حائض در وسط روز پاک شود، آیا می تواند روزه بگیرد؟
پاسخ: اگر زن بعد از اذان صبح از خون حيض يا نفاس پاک شود، نمي تواند روزه بگيرد؛ البته مستحب‏ است از انجام مبطلات روزه، دوری کند.

سوال 4: اگر خانمی به تصور این که هنوز حیض ادامه دارد، غسل قبل از اذان صبح را ترک کرده باشد، اما در طول روز متوجه شود از حیض پاک شده است، روزه او چه حکمی دارد؟
پاسخ : اگر در طول روز بفهمد و نیت روزه کند، درست است و اگر مبطل انجام داده، قضا دارد ولی کفاره ندارد.

سوال 5: اگر زن بعد از نماز ظهر و عصر مستحاضه شود، باید برای روزه آن روز غسل کند؟

پاسخ: هر گاه زن روزه دار بعد از نماز ظهر و عصر مستحاضه شود، براى روزه آن روز غسلى ندارد.
سوال 6: آیا زنان می توانند برای این که بتوانند روزه را کامل بگیرند، از قرص های جلوگیری استفاده کنند؟
پاسخ : در صورتي که ضرر مهمي نداشته باشد اشکالي ندارد، و همچنین اگر لکه هايي ببيند، اما سه روز اول متصل و پي در پي نباشد حکم استحاضه را دارد.

.. احکام غسل در ماه رمضان ..

 

احکام غسل در ماه رمضان

احکام غسل در ماه رمضان چیست

 

2. احکام غسل واجب در ماه رمضان

در این قسمت احکام غسل جنابت در ماه رمضان، شامل حکم غسل جنابت در ماه رمضان بعد از اذان صبح و … را بررسی می کنیم.

احکام غسل جنابت در ماه رمضان مکارم شیرازی

سوال 1: چنانچه فرد روزه دار بعد از اذان صبح مطلع شود که جنب شده، روزه او چه حکمی دارد؟
پاسخ : هرگاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح بيدار شود و ببيند محتلم شده روزه‏ اش صحيح است، خواه بداند قبل از اذان محتلم شده، يا بعد از آن و يا شک داشته باشد.
سوال 2: اگر در ماه رمضان، شخص جنب تا اذان صبح غسل نکند؛ روزه ی او چه حکمی دارد؟

پاسخ: اگر شخص جنب عمداً تا اذان صبح غسل نکند، بنابر احتياط واجب روزه ‏اش باطل است و کفاره عمد دارد، ولى اگر توانايى برغسل ندارد يا وقت تنگ است تيمّم کند، امّا اگر از روى عمد نباشد روزه‏ اش صحيح است.
سوال 3: اگر فردی به نیت غسل جنابت به حمام رفته باشد ولی غسل را فراموش نماید، تکلیف چیست؟

پاسخ: در فرض سؤال، بنابر احتیاط واجب قضا دارد ولی کفاره ندارد.
سوال 4: اگر در ماه رمضان، شخص جنب تا اذان صبح غسل نکند؛ روزه ی او چه حکمی دارد؟

پاسخ: اگر شخص جنب عمداً تا اذان صبح غسل نکند بنابر احتياط واجب روزه ‏اش باطل است و کفاره عمد دارد، ولى اگر توانايى بر غسل ندارد يا وقت تنگ است تيمّم کند، امّا اگر از روى عمد نباشد روزه‏ اش صحيح است.
سوال 5: چنانچه میهمان جنب شود، اما به خاطر خجالت نتواند غسل نماید، آیا می تواند برای روزه تیّمم نماید تا کفایت از غسل کند؟

پاسخ: شرم و حیا مجوّز ترک غسل و اکتفا به تیمّم بدل از غسل نمی شود؛ مگر اینکه در حدّ عسر و حرج باشد. ولی در هر حال، اگر تا قبل از اذان صبح صبر کند و در زمانی که وقت برای غسل کردن نیست تیمّم بدل از غسل کند روزه اش صحیح است و اگر تا آخر وقت نماز این مساله ادامه داشت می تواند با همان تیمم نماز بخواند؛ هر چند کار خلافی انجام داده است.
سوال 6: اگر فردی در ماه رمضان وقت برای غسل و تیمم نداشت اما خودش را جنب نمود، تکلیف روزه ی او چیست؟
پاسخ: کسى که در شب ماه رمضان وقت براى غسل و تيمّم ندارد اگر خود را جنب کند روزه ‏اش بنابر احتیاط واجب باطل است و قضا و کفّاره نیز بنابر احتیاط واجب به جا آورد.

احکام غسل جنابت در ماه رمضان خامنه ای

  • اگر جنب عمدا تا اذان صبح غسل نکند، يا اگر وظيفه او تيمم است عمدا تيمم نکند، روزه ‏اش باطل است.
  • کسى که جنب است و مى‏ خواهد روزه واجبى بگيرد که مثل روزه رمضان وقت آن معين است، چنانچه عمدا غسل نکند تا وقت تنگ شود، مى ‏تواند با تيمم روزه بگيرد و صحيح است.
  • اگر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش کند و بعد از يک روز يادش بيايد، بايد روزه آن روز را قضا کند، و اگر بعد از چند روز يادش بيايد، بايد روزه هر چند روزى را که يقين دارد جنب بوده قضا کند. مثلا اگر نمى ‏داند سه روز جنب بوده يا چهار روز، بايد روزه سه روز را قضا کند.
  • اگر روزه ‏دار در روز محتلم شود، واجب نيست فورا غسل کند.
  • هرگاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح بيدار شود و ببيند محتلم شده، اگرچه ‏بداند پيش از اذان محتلم شده، روزه او صحيح است.

.. احکام غسل در ماه رمضان ..

 

احکام غسل در ماه رمضان (حیض و جنابت)

احکام غسل در ماه رمضان (حیض و جنابت) از نظر سنی و شیعه

 

3. حکم غسل ارتماسی در ماه رمضان

اکثر مراجع معظم تقلید غسل ارتماسی را برای روزه دار در ماه رمضان جایز ندانسته و در صورت ارتکاب عمدی آن، روزه و غسل وی را باطل می دانند. اما اگر فردی از روی فراموشی یا ندانستن، غسل ارتماسی را انجام داد، روزه و غسل او صحیح است.

بنابراین شخص، یا باید غسل ترتیبی انجام دهد یا در صورت داشتن عذر تیمم بدل از غسل کند.

نظر آیت اله خامنه ای

کسى که روزه واجب گرفته يا براى حج‏ عمره احرام بسته، نمى‏ تواند غسل ارتماسى کند؛ ولى اگر از روى فراموشى غسل ارتماسى کند، صحيح است.

نظر آیت اله مکارم شیرازی

سوال: آیا شخص روزه دار می تواند غسل ارتماسی انجام بدهد؟
پاسخ: احتياط واجب آن است که کسى که روزه واجب گرفته،غسل ارتماسى نکند و سر خود را زير آب فرو نبرد، ولى اگر از روى فراموشى غسل ارتماسی کند، صحيح است و ضرر به روزه او نمى ‏زند.

.. احکام غسل در ماه رمضان ..

 

احکام غسل در ماه رمضان (حیض و جنابت) چیست

احکام غسل در ماه رمضان سنی ها

 

4. احکام غسل حیض و جنابت اهل سنت

سوالات مربوط به احکام غسل در ماه رمضان از منظر اهل تسنن را نیز در ادامه بخوانید:

سوال 1: اگر زنی قبل از فجر از قاعدگی پاک شود، آیا می تواند غسلش را به بعد از فجر بیاندازد؟

پاسخ: می تواند غسل را بعد از فجر انجام دهد و در صورتی که قبل از فجر نیت روزه آن روز را داشته باشد، روزه اش درست است و برای نماز صبح حتما باید غسل کند. “والله أعلم بالصواب”

سوال 2: به تأخیر انداختن غسل جنابت بر اثر عمل زناشویی به بعد از طلوع فجر چه حکمی دارد؟ آیا روزه اش صحیح است؟

پاسخ: روزه اش صحیح است به شرط این که قبل از فجر نیت روزه آن روز را داشته باشد و برای ادای نماز صبح باید غسل کند. . “والله أعلم بالصواب”

سوال 3: اگر چنانچه در ماه مبارك رمضان نقطه اي خون در حال روزه از زن خارج شود و اين وضعيت تا آخر رمضان نسبت به وي ادامه داشته باشد آيا روزه اش صحيح است؟

پاسخ: آري روزه اش صحيح است، و اين نقطه خون نيز چيزي نيست زيرا كه در اثر پاره شدن رگ خارج شده. و از علي بن ابي طالب -رضي الله عنه- نقل شده است كه فرمود: نقطه خوني كه شبيه خون بيني است حيض نيست … اينچنين از علي روايت شده است.

 

سخن آخر

امیدواریم پاسخ شبهات و سوالات خود درباره احکام غسل در ماه رمضان را در این مطلب گرفته باشید. اگر سوال یا نظری دارید، در پایین همین مطلب با ما در میان بگذارید.

همچنین شما می توانید مبطلات روزه بانوان را نیز به طور کامل در ستاره بخوانید.


ستاره
Logo