حکم آب خوردن روزه دار از نظر مراجع تقلید

حکم آب خوردن روزه دار و حکم آب خوردن سهوی در روزه از نظر فقه شیعه و سنی را در این مطلب بخوانید. نوشیدن عمدی آب در تمامی نظرات، باطل کننده روزه بوده و باید قضا و کفاره آن به جا آورده شود.

حکم آب خوردن روزه دار چیست؟ اگر سهوی باشد؟
نسخه صوتی این مطلب را بشنوید! 🎧

ستاره | سرویس مذهبی – حکم آب خوردن در ماه رمضان برای روزه دار چیست؟ در این مطلب به صورت کامل، حکم شرعی آب خوردن عمدی و سهوی در ماه رمضان را از نظر مراجع تقلید مختلف و همچنین اهل تسنن، بررسی کرده ایم؛ با ما باشید با حکم آب خوردن روزه دار در ماه مبارک رمضان در شرایط مختلف!

 

حکم آب خوردن روزه دار چیست؟

۱. حکم خوردن آب برای روزه دار – خامنه ای

اگر روزه‌دار عمداً و آگاهانه چیزی بخورد یا بیاشامد روزه‌ی او باطل می‌شود؛ خواه یک قطره باشد خواه بیشتر!

۲. حکم خوردن آب برای روزه دار – مکارم شیرازی

بر طبق نظر آیت اله مکارم شیرازی نیز، آب خوردن از مبطلات روزه بوده و اگر روزه دار به عمد آب بخورد، روزه او فاسد شده و باید قضا و کفاره آن را به جا آورد.

سوال ۱: چنانچه فرد روزه دار، تشنگی شدید بر او غلبه پیدا نماید، نوشیدن آب چه حکمی دارد؟
پاسخ: اگر روزه دار به اندازه‏ اى تشنه شود كه طاقت تحمّل آن را ندارد و یا ترس بیمارى و تلف داشته باشد، مى‏ تواند به اندازه ضرورت آب بنوشد، ولى روزه او باطل مى‏ شود و اگر ماه رمضان باشد باید بنابر احتیاط واجب بقیّه روز را امساك كند.
سوال ۲: هنگام روزه بودن، شستن دهان چه حکمی دارد؟
پاسخ: شستشوى دهان با آب یا دارو:
  • اگر آن را بیرون بریزد، روزه صحیح است.
  • اگر از اوّل بداند بى اختیار فرو می رود و چنین شود روزه‏ باطل است و كفّاره نیز دارد.
  • اگر برای وضو آب در دهان کند و بی اختیار فرو رود روزه اش، صحیح است؛ اما اگر برای خنک شدن یا بدون هدف باشد روزه باطل است و فقط قضا دارد.
  • اگر فراموش كند روزه است و آب را فرو برد، روزه اش باطل نیست.

 

حکم آب خوردن روزه دار چیست

حکم آب خوردن روزه دار

 

۳. حکم خوردن آب برای روزه دار – صافی گلپایگانی

روزه داری که در ماه مبارک رمضان، به صورت عمدی آب بخورد، روزه او باطل شده و باید قضا و کفاره آن را انجام دهد.

سوال ۱: اگر كسی در ماه رمضان تصمیم به خوردن چیزی بگیرد، امّا قبل از خوردن، منصرف شود، روزه‎ اش چه حکمی دارد؟

جواب: با تصمیم به خوردن روزه، روزه باطل می‎ شود، اما نباید تا وقت افطار مفطری به‌جا آورد؛ بعداً هم قضای آن را باید بگیرد.

سوال ۲: اگر روزه باشم و مادرم مرا وادار به خوردن غذا كند، آیا روزه ‎ام باطل می ‎شود؟

جواب: خوردن و آشامیدن روزه را باطل می‎ كند؛ هرچند بر اثر درخواست و اصرار شخص دیگری باشد.

 

حکم آب خوردن سهوی در روزه چیست؟

آیت اله خامنه ای:

خوردن و آشامیدن از روی سهو و فراموشی روزه را باطل نمی‌کند و تفاوتی هم بین اقسام روزه از واجب و مستحب نیست.

آیت اله مکارم شیرازی:

سوال ۱: چنانچه فردی هنگام روزه (واجب،مستحب، قضا) سهوا غذا بخورد یا آب بنوشد، روزه او چه حکمی دارد؟
پاسخ: خوردن و آشامیدن از روی سهو و فراموشی روزه (چه مستحب و چه واجب) را باطل نمی کند. بنابراین آب خوردن سهوی در روزه قضا نیز موجب باطل شدن روزه نمی‌شود.
سوال ۲: کسانی که به دندان‌پزشک مراجعه می‌کنند با توجه به این‌که احتمال فرورفتن آب به حلق وجود دارد اگر مراقبت کرده و با این‌حال سهواً آب یا مواد فرورفته باشد روزه باطل است یا خیر و آیا کفاره عمد دارد؟
پاسخ: در صورتی که مطمئن بوده با مراقبت لازم جلوگیری می شود و اتفاقاً وارد حلق شده است روزه باطل نیست.
خوردن اشک در حال روزه

سوال ۳: اگر اشک با آب دهان مستهلک نشود (اشک خیلی زیاد باشد) آیا خوردن اشک موجب بطلان روزه می‌شود؟
پاسخ: در فرض سؤال اگر عمداً فرورود روزه را باطل می کند.

 

حکم آب خوردن روزه دار اهل سنت و شیعه

حکم آب خوردن روزه دار از نظر اهل سنت و شیعه چیست؟

 

حکم آب خوردن روزه دار به وقت سختی چیست؟

در سال های اخیر فتوای جدید آیت الله بیات زنجانی در مورد آب نوشیدن روزه‌دار موجب واکنش های زیادی شد؛ فتوایی که می‌گفت اگر در طول روزه داری، تشنگی بر شما چیره گشت، خوردن کمی آب مانعی ندارد! در این مورد، حکم آب خوردن در ماه رمضان را از نظر مراجع تقلید دیگر خواهیم خواند:

آیت الله خامنه ای: اینکه انسان به خاطر ضعف و تشنگی روزه را بخورد، جایز نیست؛ هر موقع ضعف و تشنگى روزه دار به اندازه‌‌ای شد که نمی‌تواند آن را تحمل کند، در این صورت، هر وقت به حرج افتاد، مى‌تواند افطار نماید؛ اما تا در حرج واقع نشده‌اند، نباید روزه را باطل کنند.
آیت الله مکارم شیرازی: اگر روزه دار به اندازه‌اى تشنه شد که تحمّل تشنگی را نداشت و یا ترس از بیمارى و مرگ داشت، مى‌تواند به اندازه ضرورت آب بنوشد، اما بی شک روزه او باطل مى‌شود و اگر ماه رمضان باشد، باید بقیّه روز را امساک کند. (آیات عظام خمینی، گلپایگانی، صافی، تبریزی، بهجت و فاضل لنکرانی هم همین نظر را دارند)
آیت الله سیستانی: به صرف اینکه ضعف کرده‌اید نمی توانید روزه را بشکنید؛ هر چند شدید باشد! تنها در صورتی مجاز هستید که در حال مشقت و سختی زیاد باشید که در این صورت خوردن یا آشامیدن به مقدار ضرورت جایز است و باید بعد از آن قضای روزه را به جا آورید.

 

حکم آب خوردن روزه دار از نظر اهل سنت

  • حکم آب خوردن روزه دار به طور عمدی: از مبطلات روزه بوده و باید قضا و کفاره آن به جا آورده شود.
  • همچنین خوردن یا آشامیدن از روی فراموشی یا اجبار از نظر اهل سنت، مبطل روزه نیست؛ در واقع كسی كه از روی فراموشی یا اجبار چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه اش صحیح است.
  • مضمضه (آب در دهان كردن) و استنشاق (آب در بینی كردن) روزه را باطل نمی كند؛ مشروط بر آنکه روزه دار در این مورد، مبالغه و زیاده روی نكند.
  • حمام رفتن و ریختن آب بر روی سر هیچ اشکالی ندارد.

 

سخن آخر

روزه گرفتن فقط پرهیز از خوردن و آشامیدن نیست، بلكه باید چشم و گوش و زبان و قلب و سایر اعضا هم روزه باشند و از ارتكاب خلاف و گناه حفظ شوند تا ارزش معنوی روزه بالاتر رود.

اگر شما درباره حکم آب خوردن روزه دار سوال یا نظری دارید، آن را در پایین همین مطلب با ما در میان بگذارید. همچنین شما می توانید  مطلب «روزه کسی که شغل سخت دارد حکمش چیست؟» را نیز در ستاره بخوانید.


ستاره
Logo