کلیپ طنز عموپورنگ در ماشین لوکس (فیلم)

داریوش فرضیایی مجری و برنامه‌ساز بخش کودک و نوجوان تلویزیون، کلیپ طنزی را در یک ماشین لوکس اجرا و آن را در اینستاگرام خود منتشر کرد.

ستاره | سرویس چهره‌ها – در این قسمت، پست عموپورنگ را در اینستاگرام می‌بینیم. 


داریوش فرضیایی نوشته:

بنر-هومکا-ستاره

«پی نوشت.
قابل توجه کسانیکه با بخل و حسادت مینویسند چرا ماشینم رو مثل ندید بدید‌ها به رخ میکشم.
این ماشین واالله مال بنده نیست، اگر هم بود چه خوب بود ولی چرا اینقدر تنگ نظری و بددهنی بعدا ادعای انسان دوستی و فرهنگ هم داریم چرا ما‌ها اینطوری شدیم بابا»


ستاره
Logo