خواص و کاربرد حروف ابجد

حروف ابجد از قدیم تا به حال خواص و کاربرد‌های فراوانی داشته است. از خواص و کاربرد حروف ابجد می‌توان به کاربرد‌هایی مثل طالع بینی، شماره گذاری، دعا نویسی که برخی به آن اعتقاد دارند و برخی دیگر اعتقاد ندارند، اشاره کرد.
ستاره | سرویس سرگرمی – حتما تا به حال اسم حروف ابجد به گوشتان خرده و شنیده‌اید که حروف ابجد دارای خواص و کاربرد‌هایی است. حضرت محمد (ص) در رابطه با حروف ابجد فرمودند: تفسیر حروف ابجد را یاد بگیرید، چرا که همه شگفتی‌ها در آن است. پس اگر می‌خواهید با کاربرد‌ها و شگفتی‌های حروف ابجد آشنا شوید با ما همراه باشید. 
 
خواص و کاربرد حروف ابجد

 

حروف ابجد چیست؟

حروف ابجد عبارتند از: حروف “الف، ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط، ی، ک، ل، م، ن، س، ع، ف، ص، ق، ر، ش، ت، ث، خ، ذ، ض، ظ، غ” که این حروف را با کلمات ابجد، هوز، حطى، کلمن، سعفص، قرشت، ثخذ و ضظغ معرفی می‌کنند. هرکدام از حروف ابجد اعدادی از ۱ تا ۱۰۰۰ را به خود اختصاص می‌دهد. اگر می‌خواهید این کلمات را حفظ کنید می‌توانید از شعر زیر کمک بگیرید:
گان یگان شمر «ابجد» حروف تا «حطی» ‏
چنانچه از «کلمن» عشرعشر تا «سعفص» ‏
پس آنگه از «قرشت» تا «ضظغ» شمر صدصد
دل از حساب جمل شد تمام مستخلص
کلماتی که از حروف ابجد ساخته می‌شوند را در کتاب خزائن مرحوم نراقی این گونه معنی می‌کنند:
ابجد: یعنى بدان، هوّز: دریاب، حطى: نیک فهم کن، کلمن: نگهدار، سعفص: فرومگذار، قرشت: دانا باش، ثخذ: واقف باش، ضظغ: از پیش بدان؛ و می‌گویند این کلمات سریانى هستند.
 

انواع حروف ابجد

حروف ابجد را به دو دسته‌ی صغیر و کبیر تقسیم می‌کنند که تفاوت آن‌ها در عددی است که به آن‌ها نسبت می‌دهند. ابجد صغیر و ابجد کبیر عبارتند از:

۱. ابجد صغیر

(الف =۱)
(ب = ۲)
(ج = ۳)
(د = ۴)
(ه = ۵)
(و = ۶)
(ز = ۷)
(ح= ۸)
(ط= ۹)
(ی = ۱۰)
(ک = ۸)
(ل = ۶)
(م = ۴)
(ن= ۲)
(س= ساقط)
(ع = ۱۰)
(ف = ۸)
(ص= ۶)
(ق = ۴)
(ر= ۸)
(ش= ساقط)
(ت = ۴)
(ث = ۸)
(خ = ساقط)
(ذ = ۴)
(ض = ۸)
(ظ= ساقط)
(غ= ۴)

۲. ابجد کبیر

(الف =۱)
(ب = ۲)
(ج = ۳)
(د = ۴)
(ه = ۵)
(و = ۶)
(ز = ۷)
(ح = ۸)
(ط = ۹)
(ی = ۱۰)
(ک = ۲۰)
(ل =۳۰)
(م = ۴۰)
(ن = ۵۰)
(س = ۶۰)
(ع = ۷۰)
(ف = ۸۰)
(ص = ۹۰)
(ق = ۱۰۰)
(ر = ۲۰۰)
(ش = ۳۰۰)
(ت = ۴۰۰)
(ث = ۵۰۰)
(خ = ۶۰۰)
(ذ = ۷۰۰)
(ض = ۸۰۰)
(ظ = ۹۰۰)
(غ = ۱۰۰۰)

حال اگر فردی بخواهد عدد ابجد اسم یا لغتی را پیدا کند باید اعداد مربوط به حروف آن لغت را با یکدیگر جمع کند. مثلا اسم حسن طبق ابجد ۱۱۸ می‌شود:
ح = ۸
س = ۶۰
ن = ۵۰

حسن = ۱۱۸ (۸ + ۶۰ + ۵۰)

 • برای حروف فارسی (گ – چ. – پ. – ژ) یا ارزش صفر به آن‌ها داده می‌شود یا ارزش برابر با حروف مشابه (گ «ک» =۲۰ – چ «ج» =۳ – پ «ب» =۲ – ژ «ز» =۷) به خود می‌گیرند و یا به حرف «گ» ارزش دو حرف «ک»، به حرف «چ» ارزش سه حرف «ج»، به حرف «پ» ارزش سه حرف «ب» و به حرف «ژ» ارزش سه حرف «ز» داده می‌شود.
 
خواص و کاربرد حروف ابجد

 

خواص و کاربرد‌ حروف ابجد

در قرن‌های گذشته از علم اعداد وحروف بسیار استفاده می‌کردند. به همین خاطر نگارش‌های به جا مانده از بابلیان و مصریان مثل حساب‌های نجومی و تقویمی، همه به حروف ابجدی است.
برخی از حاکمان قدیم معتقدند که هر کدام از این حروف دارای خواص و کمالاتی هستند و چنین گفته‌اند که حرف به منزله جسد است، و عدد به منزله روح. یعنی برای مثال بین دو کلمه‌ای که دارای عدد واحدی هستند، ارتباط خاصی می‌توان تصور کرد.
امروزه خواص و کاربرد حروف ابجد بیشتر به مسائلی مثل طالع بینی و برخی دیگر که در ادامه ذکر می‌شود،‌مربوط است. البته توجه کنید که برخی این حروف و اعداد را قبول داشته و به آن معتقدند، ولی برخی دیگر اعتقادی به حروف ابجد و خواص آن ندارند.

 

کاربرد‌ حروف ابجد در شماره گذاری

صفحه‌های مقدمه‌ی بعضی از کتاب‌ها را با این عدد‌ها شماره‌گذاری می‌کنند.

 

حروف ابجد و ازدواج

اگر بخواهیم ببینیم با توجه به حروف ابجد یک زوج می‌توانند به هم برسند یا نه، به این صورت عمل می‌کنیم:
مثلا
آیا آقای «محمد» زاده‌ی «مریم» با خانم «فاطمه» زاده‌ی «بتول» می‌توانند ازدواج بکنند یا نه و آیا ستاره‌ی این دو نفر با هم جفت هست یا نه و در آینده تا آخر با هم زندگی می‌کنند یا نه؟
اول «نام» و «نام مادر» هر دو را به ابجد کبیر در آورده:
برای مثال ما:
اول آقای (م ح. م. د) زاده‌ی (م ر.‌ی م)
۴۰، ۸، ۴۰، ۴، ۴۰، ۲۰۰، ۱۰، ۴۰
خانم (ف. ا. ط. م. ه) زاد‌ه‌ی (ب. ت. و ل)
۸۰، ۱، ۹، ۴۰، ۵، ۲، ۴۰۰، ۶، ۳۰
جمع عدد محمد ۹۲ + جمع عدد مریم ۲۹۰
در مورد خانم هم: ۴۳۸ + ۱۳۵،
۵۷۳ + ۳۸۲ = ۹۵۵
مجموع چهار اسم بالا برابر است با: ۹۵۵
اکنون ۹۵۵ را بر ۵ تقسیم می‌کنیم که باقی‌مانده معادل (۰) است.
اگر باقیمانده‌ی تقسیم بالا (۱) یا (۳) یا (۵) شود، این دو به هم می‌رسند و ستاره‌ی آن‌ها جفت است و تا آخر با هم زندگی می‌کنند.
اگر باقیمانده تقسیم (۲) یا (۴) باشد، این دو نفر به هم نمی‌رسند وستاره‌ی آن‌ها جفت نیست و تا آخر با هم زندگی نمی‌کنند.
اگر باقیمانده‌ تقسیم صفر شود، معلوم می‌شود که یک طرف از خانواده‌ی طرفین با ازدواج موافق نبوده و ستاره‌ی آن‌ها به طور قطعی جفت نیست که مثال ما شامل این بند می‌شود.

استفاده از حروف ابجد برای رمزگذاری

برای حفظ کردن و خاطر سپردن تاریخ وقایع مهم، واقعه را با ترکیب حروف ابجد به صورت یک کلمه یا یک عبارت یا یک جملهٔ معنی‌دار یا شعر در می‌آورند و با آن کلمه، عبارت، جمله یا شعر، تاریخ مزبور را حساب می‌کنند.

کاربرد حروف ابجد در موسیقی

در علم موسیقی در دوران پس از اسلام، در ثبت اصوات و دستان‌ها از حروف ابجد استفاده می‌کردند. مثلا نغمه‌های دستگاه شور با حروف ابجد عبارت بوده‌اند از: «یح یه یب‌ی ح. ه. ج. ا» و فواصل گام شور را این گونه معرفی می‌کردند: «ط ط. ج‍ ج‍ ط. ج‍ ج» که در موسیقی امروز به ترتیب نت‌های سل، لاکرن، سی بمل، دو، ر، می‌بمل، فا و سل را تشکیل می‌دهند.

 

کاربرد حروف ابجد در دسته بندی و جداسازی مطالب

گاهی در نوشتن، برای جدا کردن مطالب مختلف از یکدیگر، آن‌ها را با حروف ابجد مشخص می‌کنند. مثلاً در همین‌جا برای جدا کردن کاربرد‌های حروف ابجد، آن‌ها را با حروف الف، ب، ج. و … مشخص کردیم.

 

خواص و کاربرد حروف ابجد در تعیین طبع افراد

برای اینکه بتوان طبع یک فرد را به کمک حروف ابجد متوجه شد، ابتدا باید حروف ابجد فرد را به این صورت محاسبه کرد:
مثلا فردی با نام هوشنگ، جمع حروف ابجد آن به ابجد کبیر می‌شود ۳۶۱= ۰+۵۰+۳۰۰+۶+۵
نام مادر هوشنگ ژاله است، جمع عدد ژاله که نام مادر وی است می‌شود ۳۶=۵+۳۰+۱+۰ مجموع نام و نام مادر می‌شود ۳۹۷=۳۶۱+۳۶، چون که دوازده طالع داریم تقسیم بر ۱۲ می‌کنیم و عدد باقیمانده تقسیم می‌شود شماره طالع آقای هوشنگ. بنابراین باقیمانده ۳۹۷ تقسیم بر ۱۲ می‌شود ۱ و طبق اعداد دوازده گانه که در زیر گفته شده است، طالع عدد یک حمل با طبع آتشی است. 

طالع برج‌های دوازده گانه (عدد باقیمانده تقسیم)

۱. حمل: آتشی
۲. ثور: خاکی
۳. جوزا: بادی
۴. سرطان: آبی
۵. اسد: آتشی
۶. سنبله: خاکی
۷. میزان: بادی
۸. عقرب: آبی
۹. قوس: آتشی
۱۰. جدی: خاکی
۱۱. دلو: بادی
۱۲. حوت: آبی (باقیمانده صفر)

طبع و سرشت برج‌ها

برج‌های گرم
۱. حمل
۲. جوزا
۳. اسد
۴. میزان
۵. قوس
۶. دلو

برج‌های سرد
۷. ثور
۸. سرطان
۹. سنبله
۱۰. عقرب
۱۱. جدی
۱۲. حوت

خصوصیات هر یک از چهار طبع آتشی، خاکی، بادی و آبی 

طبع آتشی

 افراد با طبع آتشی زود عصبانی و زود خاموش می‌شوند. کینه در دل نگه نداشته و همیشه بدنشان حرارت دارد و تشنه هستند. 

طبع خاکی

یک فرد با طبع خاکی متواضع، فروتن و ساکت است و با حرمت و احترام با دیگران زندگی می‌کند. 

طبع بادی

بادی طبع‌ها مغرور و تند خو بوده و حرکات خود را پنهان از چشم دیگران انجام می‌دهند. آن‌ها بسیار زیرک وکینه‌ای هستند.

طبع آبی

فرد با طبع آبی،‌ یک فرد شاد است و سه طبع بالا گاهی در وجود او خود را نشان می‌دهند.  

 

کاربرد‌های دیگر حروف ابجد

 • اگر ۲۸ حرف ابجد را بر روی کاغذی نوشته و آن را در خاک دفن کنید به نیت آن که غایبی پیدا شود، بحق تعالی غایب پیدا خواهد شد.
 • اگر ۲۸ حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته و آن را بر گردن کودک یا اطفال آویزان کنید، دیگر نمی‌ترسد.
 • اگر ۲۸ حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته و آن را بر درختی که ثمر نمی‌دهد، ببندید، محصول درخت زیاد می‌شود.
 • اگر ۲۸ حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته و در چاهی که آب ندارد انداخته آب آن چاه زیاد می‌شود.
 • اگر ۲۸ حروف ابجد را بر روی کاغذی نوشته و بر پشت آن کاغذ نام دشمن را بنویسید. سپس آن را در باد آویزان کنید، دشمن شما سرگردان می‌شود.
 • اگر ۲۸ حرف را برای هلاک شدن دشمن ۲۸ بار بر روی کاغذ بنویسید و نام دشمن را نیز نوشته و در آتش بیاندازید، دشمن هلاک شده و یا از بلا صدمه می‌بیند.
 • اگر حروف ابجد را بر روی کاغذ نوشته و آن را در سر نیزه بکنید، در جنگ بر دشمن پیروز خواهید شد.
 
شما در مورد خواص و کاربردهای حروف ابجد چه می‌دانید؟ اگر در استفاده از حروف ابجد تجربه خاصی دارید آن را از طریق بخش ارسال نظر با ما و سایر کاربران ستاره در میان بگذارید. 27 نظر
 1. امام میشه ده و زمان میشه چهارده ۲۴= ۱۴+۱۰ یعنی یک شبانه روز

 2. من با دوستم ک صمیمی بودیم قهر کردیم. با حروف ابجد میتونم بدونم که با من دوس میشن یا نه؟؟ اگه اره چطوری کنم؟

 3. تقسیم رو تا کجا ادامه بدیم و باقیمانده رو در نظر بگیریم مثلا باقیمانده تقسیم ۹۹ بر ۱۲ میشه ۳ یا ۰؟ کدوم رو باید در نظر بگیریم؟

  ممنون از سایت خوبتون

 4. با سلام و خسته نباشید خدمت شما

  میخواستم بدونم برای زیاد شدن مال باید چیکار کنم

 5. حروف ابجد منظورتون حروفشه یا شماره های حروف?

 6. سلام،

  اگر حروف ابجد اسم پدر و فرزندو جمع کنید و تقسیم بر ۷ کنید باقی مانده از عدد ۰ تا ۶ در میاد

  عدد یک و دو وضع ماهی خوبی ندارن و نمیتونن خونه بخرن

  عدد سه شغل هاییه ک با زحمت پول در میارن ولی کارمندن ینی کسایی ک تو ایرانخودرو و سایپا هستن و زیاد دست و دلباز نیستن برای بقیه ولی خونه و ماشین دارن

  عدد چهار دست و دلبازن و خونا و …دارن

  عدد ۵ و ۶ از نظر مالی حرف ندارن

  منتهی این قانون از سن سی ب بالا صدق میکنه

  و حتی استثناعاتی برای کسانی ک ۱ و ۲ هستن و ارث میرسه و خونه میخرن یا ۵ ۶ ای ک برشکست شدن هم استثناس،حتما استفاده کنید

  • میگم دوست عزیز یکم بیشتر توضیح بده من اکثر اسم‌ها رو که زدم اعشار اومد از کدوم طرف نگاه کنیم؟لطفا حواب بده،آیا دوباره نیاز به تقسیم کردن هست!هر کی میدونه این رو در پاسخ به کامنت من بده

 7. عالی بود ای کاش بشود در مورد کدهای کیهانی وتخصصی تر گفته شود

  اگر استادی ماهر در این زمینه هست به ما معرفی کنید

  اگر کتاب معتبری میشناسید معرفی فرمایید

  باتشکر

 8. با حروف ابجد می توان احضار کرد؟

 9. سلام.خسته نباشید.کاش قبل از کپی پیست کردن مطلب،یه بار مطالعه میکردینش.چون این مطلبو دقیقا باهمین نگارش و اشتباهات توی صدتا صفحه دیگه دیدم.ب عنوان مثال،میشه عددی رو بگید ک باقی مونده تقسیم اون عدد برپنج،بشه صفر.مثل همون۹۵۵ ک نوشتین.خوب اینکه باقی موندش میشه پنج.البته صفرهم میشه.واسذهمین میگم قبلش باید مطالعه میکردین.✋

1 2

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور