زندگی ما چه شباهت ها و چه تفاوت هایی با یک مسابقه فوتبال دارد؟

برای جواب فعالیت کلاسی صفحه 83 پیام های آسمان هشتم یعنی زندگی ما چه شباهت ها و چه تفاوت هایی با یک مسابقه فوتبال دارد؟ به شباهت بین فوتبال و زندگی و تفاوت زندگی و فوتبال یا بطور کلی تفاوت دنیا با فوتبال می پردازیم.
زندگی ما چه شباهت ها و چه تفاوت هایی با یک مسابقه فوتبال دارد

ستاره | سرویس محتوای کمک درسی – یکی از سوالات فعالیت کلاسی صفحه 83 پیام های آسمان هشتم این است که زندگی ما چه شباهت ها و چه تفاوت هایی با یک مسابقه فوتبال دارد؟ مقایسه جالبی است. به راستی در این دنیا شباهت ها و تفاوت های زندگی انسان با یک مسابقه فوتبال چیست؟ در این مطلب یک انشا درباره مقایسه فوتبال و زندگی

 

زندگی ما چه شباهت ها و چه تفاوت هایی با یک مسابقه فوتبال دارد؟

زمین فوتبال و زندگی انسان‌ها روی زمین در طول عمرشان، هر دو عرصه ای است برای تلاش کردن، همکاری و رقابت و در نهایت پیروز یا بازنده شدن. اما این دو عرصه دقیقا چه شباهت‌ها و چه تفاوت‌هایی دارند؟

 

شباهت بین فوتبال و زندگی

در مسابقه فوتبال و در فرصت زندگی، زمان محدود است و زمانی که به پایان برسد، قابل برگشت و جبران نیست. در هر دو عرصه، پیروزی یا شکست کاملا بستگی به تلاش و مهارت‌های ما دارد. اینکه چگونه می‌توانیم از همکاری با دیگری برای پیشبرد اهدافمان بهره ببریم، چگونه بدون آسیب رساندن به رقیبان و حریفان، می‌توانیم موانع را پشت سر بگذاریم و به هدف برسیم، در فوتبال و در زندگی نتبیجه‌ی یکسانی دارد. 

هم در فوتبال و هم در زندگی در دنیا، داوری وجود دارد که اعمال ما را زیر نظر می‌گیرد و به خطاها واکنش نشان می‌دهد. در فوتبال بعضی خطاها کارت زرد دارد و اخطاری است که نباید تکرار شود اما خطاهایی هم هستند که جبران پذیر نیستند و کارت قرمز دارند. در زندگی نیز بعضی خطاها قابل جبران و بعضی دیگر غیر قابل بخشش هستند. 

در فوتبال هر تیم مسئول و رهبری دارد، در دنیا نیز برای هر ملتی رهبری وجود دارد. در هر دو نیاز به مربی هست. همان طوری که اعضای یک تیم فوتبال مربی می خواهند، در دنیا نیز برای آموزش‌های مختلف نیاز به مربی هست. 

در بازی فوتبال یک توپ وجود دارد که بازیکنان هر دو تیم به دنبال آن توپ هستند و زمانی که آن را به دست بیاورند می‌توانند با پیش رفتن و همکاری با افراد تیمشان به مقصود که گل زدن است برسند، در زندگی نیز علم و دانایی و شناخت چیزی است که هر انسانی در زندگی به دنبال آن است و با به دست آوردنش می‌تواند به اهداف خود و زندگی بهتر و البته عاقبت نیک در آخرت برسد.

 

زندگی ما چه شباهت ها و چه تفاوت هایی با یک مسابقه فوتبال دارد؟

زندگی ما چه شباهت ها و چه تفاوت هایی با یک مسابقه فوتبال دارد؟

 

در بازی فوتبال افرادی وجود دارند که به عنوان تیم حریف شناخته می‌شوند و می‌خواهند افراد تیم دیگر را از رسیدن به هدفشان که رسیدن به دروازه و گل زدن است دور کنند، در زندگی نیز موانع بسیاری برای رسیدن به اهداف وجود دارد که باید با آن‌ها مقابله کنیم و آن‌ها را پشت سر بگذاریم. در مقابل افرای هستند که می‌خواهند به حریم ما وارد شوند و به ما ضربه بزنند و ما باید از خود و حریم خود دفاع کنیم، مثل مسابقه فوتبال که هر فرد از افراد تیم و دروازه ی خودش دفاع می‌کند.

در فوتبال گاهی پیش می‌آید که بازیکنی دچار اشتباه می‌شود و به تیم خود آسیب می‌رساند و حتی به تیم خود گل می‌زند، در زندگی نیز انسان‌ها با اشتباهات جبران ناپذیرشان گاهی نه تنها به خود که به عزیزانشان نیز آسیب می‌رسانند و باعث ضربه زدن به خود و خانواده شان می‌شوند. 

 

تفاوت زندگی و فوتبال

زمین فوتبال مساحت محدود و مشخصی دارد، اما زمینی که ما روی آن زندگی می‌کنیم بسیار بزرگ و نامحدود است. زمان فوتبال نیز مشخص و تعیین شده است. بازیکنان فوتبال می‌دانند که ۹۰ دقیقه فرصت رقابت و بازی دارند و بعد از آن زمانشان تمام شده است، اما فرصت عمر هیچ انسانی در دنیا مشخص نیست و هیچکس نمی‌داند پایان زندگی اش چه زمانی اتفاق می افتد؟ 

در مسابقه فوتبال پیروزی یا شکست تاثیر چندانی در آینده ندارد و با بازی های بعدی می‌توان باخت را جبران کرد، اما در زندگی دنیایی این رفتار درست و اعمال صالح ما است که باعث پیروزی ما می‌شود و کارهای نیک و خیر در آخرت باعث سعادت و رستگاری می شود و رفتارهای اشتباه و گناهان باعث مجازات و عذاب در آخرت خواهد شد. در واقع مسابقه ی فوتبال تکرار می‌شود اما زندگی تکرار نمی‌شود و هر انسان یک بار فرصت زیستن دارد.

 

زندگی ما چه شباهت ها و چه تفاوت هایی با یک مسابقه فوتبال دارد؟

زندگی ما چه شباهت ها و چه تفاوت هایی با یک مسابقه فوتبال دارد؟

 

داور مسابقه فوتبال یک انسان است که ممکن است اشتباه کند، یا چیزهایی از چشمش پنهان بماند اما داور زندگی انسان‌ها پروردگار است که هرگز نه چیزی از چشمش پنهان می‌ماند و نه هرگز اشتباه می‌کند، خداوند عادل‌ترین است.  

کاربران عزیز شما می‌توانید عواملی که موجب هدر رفتن عمر انسان می شود را نیز که مربوط به درس «دو سرمایه گرانبها» است در ستاره بخوانید. برای ما بنویسید از نظر شما زندگی ما چه شباهت ها و چه تفاوت هایی با یک مسابقه فوتبال دارد؟


ستاره
Logo